Behoud van medewerkers in welzijn en zorg

Vitale medewerkers, die blijven omdat zij dat willen, zorgen voor vitale cliënten en patiënten in een gezonde provincie. Goed personeel is waardevol, zeker binnen de sector zorg en welzijn. Maar hoe behouden we die medewerkers en zorgen we dat zij duurzaam inzetbaar blijven?

Binnen de programma's Deltaplan en Zorg in Balans zijn diverse projecten opgezet om behoud van medewerkers te bevorderen. Deze projecten richten zich op het vermogen om productief, met plezier en in goede gezondheid, nu en in de toekomst, te werken én ander werk te vinden als dat nodig of gewenst is. Daarnaast verandert het werk: transities, technologie, digitalisering, robotisering en domotica spelen een steeds belangrijkere rol. Veranderingen vragen andere manieren van werken.

Projecten