De Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties voorzien van voldoende en goed opgeleid personeel.

Om zorg & welzijn voor iedereen toegankelijk te houden, zijn voldoende en goed opgeleide professionals nodig. Via het Deltaplan worden projecten en activiteiten, gericht op het tegengaan van de tekorten, gebundeld en wordt in de regio samengewerkt met diverse stakeholders om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Voor een gezonde arbeidsmarkt is het nodig om nu gezamenlijk in te zetten op regionale acties, gericht op het versterken van de arbeidsmarkt om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te boeken. Daarvoor is samenwerken belangrijker dan ooit. Doet jouw organisatie ook (weer) mee?

Videoboodschap René de Smit, deelnemer Deltaplan

Klik hier voor de videoboodschap

Het Deltaplan 2.0 kent vier programmalijnen; Optimalisatie arbeidsmarkt, Onderwijsvernieuwing, Versterken netwerkzorg en innovatie en het vierde programmaonderdeel HR samenwerking en harmonisatie.
Het oorspronkelijke Deltaplan richtte zich volledig op het eerste programmaonderdeel: de optimalisatie van de arbeidsmarkt. Met elkaar zorgen dat we zoveel mogelijk goed opgeleide mensen aantrekken en behouden voor de sector. De genoemde thema’s blijven terugkomen in dit programma. Het gaat om de pijlers Kennis & Inzicht, Kiezen & Toeleiden, Leren & Opleiden en Werken & Behoud.

Lees hier het Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn 2.0