Zeeuwse ouderenzorg klaar voor de toekomst

ZiB

Het 5 jaren programma Zorg in Balans (ZiB) is een van de initiatieven om de zorg- en welzijnssector in Zeeland te vernieuwen. Ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor werken binnen ZiB samen om de zorg anders te organiseren. Het roer moet om. Dat is nodig want de bevolking vergrijst. Mensen worden ouder, de zorgvraag neemt toe en wordt ook complexer. Daarbij willen ouderen graag thuis blijven wonen. Met eigen regie en zo lang als mogelijk. Tegelijk is er krapte op de arbeidsmarkt. De Zeeuwse zorgsector staat dus voor grote uitdagingen. De transitie in de zorg brengt met zich mee dat de vanzelfsprekendheid van wat de zorg te bieden heeft moet worden bijgesteld.

ZiB header

Zelf tenzij, thuis tenzij en digitaal tenzij

ZiB werkt aan passende zorg in Zeeland voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Daarbij is de uitdaging om met hetzelfde aantal medewerkers te blijven voorzien in een toenemende vraag. Dat vraagt niet alleen om een slimme inzet van personeel. Maar bovenal: het bieden van nog steeds een goed maar ánder antwoord op de zorgvraag. In de projecten van ZiB is daarom steeds het uitgangspunt: zelf tenzij, thuis tenzij en digitaal tenzij… Zo blijft in Zeeland de langdurige zorg in balans, nu en in de toekomst.