Algemene voorwaarden 

Op de diensten en producten die Viazorg levert, zijn de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van toepassing.

Privacyverklaring

Via onze privacyverklaring laten we je weten hoe persoonsgegevens worden verzameld, welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Daarnaast worden de rechten benoemd die je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Viazorg heeft de volgende privacyverklaring

Klachtenregeling 

Viazorg beschikt over een klachtenregeling. Het Klachtenreglement voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over de dienstverlening van Viazorg.

Voorwaarden inschrijving en annulering

Op de bijeenkomsten, workshops en trainingen die Viazorg organiseert, zijn de voorwaarden voor inschrijving en annulering van toepassing.