Voor een nog betere zorg- en dienstverlening zijn een aantal Zeeuwse organisaties aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Zij hebben gezamenlijk een klachtenregeling opgesteld. Daarin staat hoe de organisaties omgaan met klachten en hoe de Klachtencommissie Zeeland werkt.

klacht

Wie kan een klacht indienen?
De klachtenregeling is bestemd voor iedereen die gebruik maakt van de diensten van de bij de Klachtencommissie Zeeland aangesloten organisaties.

Stap 1. Meld uw klacht!
Over alles waar u niet tevreden over bent met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van de organisatie, kunt u een klacht indienen. Probeer uw onvrede eerst te bespreken met de persoon die er direct bij betrokken is of de leidinggevende om samen tot een oplossing te komen. Komt u er na een gesprek niet uit, dan is de klachtenfunctionaris de volgende stap.

Stap 2. Klachtenfunctionaris
Alle deelnemende organisaties hebben een klachtenfunctionaris aangesteld. De klachtenfunctionaris informeert en adviseert u en kan bemiddelen om uw klacht op te lossen. Als dit niet leidt tot het gewenste resultaat kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland.

Stap 3. Een klacht indienen
Om een klacht in te dienen dient u gebruik te maken van het klachtmeldingsformulier. Deze is digitaal in te vullen of te downloaden. Download u het formulier? Mail deze dan vervolgens ingevuld naar klachtencommissiezeeland@viazorg.nl.

Stap 4. De commissie geeft een advies
De voorzitter van de commissie beoordeelt eerst of uw klacht in behandeling genomen kan worden. Neemt de commissie uw klacht in behandeling? Dan wordt deze verder onderzocht. De commissie werkt op basis van het principe hoor-wederhoor en geeft op basis hiervan een oordeel met eventuele aanbevelingen. Indien de commissie dit noodzakelijk acht kan er een hoorzitting worden georganiseerd waarbij alle partijen worden gehoord.

Bekijk voor het uitgebreide stappenplan de brochure.

Brochure Klachtencommissie Zeeland

Digitaal klachtmeldingsformulier

Klachtmeldingsformulier downloaden 

Wie is de Klachtencommissie Zeeland?
De klachtencommissie bestaat uit personen die in staat zijn om onpartijdig te oordelen over klachten. Daar zijn zij deskundig in. Op dit moment bestaat de klachtencommissie uit de volgende leden: 

 • Voorzitter: Mevrouw mr. C.M. Dunsbergen-Koole
 • Plaatsvervangend voorzitter: De heer mr. D.A.H. Veldhof

 • Mevrouw F. Evertse

 • Mevrouw R. de la Haye

 • De heer J. van Houte

 • De heer N.J.G. de Klerk

 • Mevrouw C.J.J. de Mol-Marcusse

 • De heer C.M. Migalski

 • De heer F. de Paauw

 • Mevrouw D. Smit-van Damme

 

De volgende organisaties zijn reeds aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland: 

 • Basic Trust
 • Cederhof Welzijn, Zorg en Wonen
 • Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige Zorg in Zeeland
 • E-i-E
 • Eilandzorg Schouwen-Duiveland
 • Gors
 • Stichting Hulst voor Elkaar
 • Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychologie Kiek!
 • KIO
 • Stichting Lentekind
 • Manteling
 • Stichting de Okkernoot
 • OMA
 • Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland
 • Landgoed Rijckholt Zorg en Service B.V.
 • Schutse Zorg Tholen
 • SMWO
 • Zorggroep Ter Weel
 • Weerwerk
 • Stichting Welzijn Middelburg
 • Stichting Welzijn Veere
 • WVO Zorg
 • Zeeuwse Gronden
 • Zeeuwse Zorgschakels
 • ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Ambtelijk secretariaat
Het ambtelijk secretariaat van de Klachtencommissie Zeeland is ondergebracht bij Viazorg. Heeft u vragen over de Klachtencommissie Zeeland dan kunt u contact opnemen met Bernadette Janssen,  tel. 0113 - 25 00 73 of per mail: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl