Instroom van medewerkers in welzijn en zorg

Om de instroom van medewerkers in de welzijns- en zorgsector te bevorderen, richten we ons op het interesseren van (vooral) Zeeuwse jongeren en zorginstromers voor de sector en op het naar Zeeland halen van academici. Waarbij we de doelgroepen bewustmaken van de mogelijkheden in de sector.

Binnen de programma's Deltaplan en Zorg in Balans zijn diverse projecten opgezet om instroom van medewerkers te bevorderen.

Projecten