Wij als Viazorg gunnen mensen een goed en gezond leven. Hiervoor is een goede organisatie van welzijn en zorg nodig. Wij brengen actief partijen bij elkaar om hier samen aan te werken. We richten ons op een vitale arbeidsmarkt van welzijn en zorg in Zeeland. Wij zien het als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie tot verandering. We zetten aan tot beweging en actie en faciliteren hierbij.

Strategie Viazorg

Bijna alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn bij Viazorg aangesloten: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Ziekenhuizen. Sinds 2013 ook de opleidingsinstituten Scalda, HZ University of Applied Sciences en Hoornbeeck College. 

Viazorg is de netwerkorganisatie voor zorg en welzijn in Zeeland. We ondersteunen de sector bij het in evenwicht brengen van de arbeidsmarkt, zodat het directe werk van de zorgorganisaties kan doorgaan en de kwaliteit behouden blijft. Samen hebben we meer slagkracht dan alleen. Viazorg informeert, ondersteunt en verbindt organisaties om samen de arbeidsmarktvraagstukken van zorg en welzijn het hoofd te bieden.

Wij helpen met het interesseren van mensen naar de sector en het onderwijs voor de zorg, stemmen het onderwijs en de vraag van de werkgevers op elkaar af en voorzien organisaties van kennis en tools voor het behoud van personeel.

 

RegioPlus 

Viazorg is één van de 14 organisaties die landelijk samenwerken in de Stichting RegioPlus. De stichting stelt de 14 regionale werkgeversverbanden in staat regionale thema's in een landelijke context aan de orde te stellen en landelijke thema's te vertalen naar de regio.

Alle regionale werkgeversverbanden werken binnen het beleidsprogramma 'Samen regionaal sterk' met drie thematische pijlers die worden ondersteund door drie basis pijlers (informatie, communicatie en netwerkpartners). De drie thematische pijlers zijn:

  1. Kiezen en Toeleiden
  2. Leren en Opleiden
  3. Werken en Behoud

Binnen alle thema’s is ‘innoveren en experimenteren’ van groot belang om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

afbeelding samen regionaal sterk

Kijk voor meer informatie op de website van RegioPlus.