Missie

Wij als Viazorg gunnen mensen een goed en gezond leven. Hiervoor is een goede organisatie van welzijn en zorg nodig. Wij brengen actief partijen bij elkaar om hier samen aan te werken. We richten ons op een vitale arbeidsmarkt van welzijn en zorg in Zeeland. Wij zien het als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie tot verandering. We zetten aan tot beweging en actie en faciliteren hierbij.
Strategie Viazorg

Bijna alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn bij Viazorg aangesloten: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Ziekenhuizen. Sinds 2013 ook de opleidingsinstituten Scalda, HZ University of Applied Sciences en Hoornbeeck College. 

Viazorg is de netwerkorganisatie voor zorg en welzijn in Zeeland. We ondersteunen de sector bij het in evenwicht brengen van de arbeidsmarkt, zodat het directe werk van de zorgorganisaties kan doorgaan en de kwaliteit behouden blijft. Samen hebben we meer slagkracht dan alleen. Viazorg informeert, ondersteunt en verbindt organisaties om samen de arbeidsmarktvraagstukken van zorg en welzijn het hoofd te bieden.

Doel:
Behoud van kwalitatief en kwantitatief voldoende zorg en welzijnsvoorzieningen voor de inwoners van zeeland. Onze bijdrage hieraan bestaat eruit dat we werken aan een evenwichtige arbeidsmarkt met voldoende, goed opgeleid en betrokken personeel voor alle zorg- en welzijnsorganisaties in Zeeland.Kwalitatief goede en bij het werkveld passende mbo en hbo opleidingen voor alle sectoren van zorg en welzijn beschikbaar in Zeeland.

Wij helpen met het interesseren van mensen naar de sector en het onderwijs voor de zorg, stemmen het onderwijs en de vraag van de werkgevers op elkaar af en voorzien organisaties van kennis en tools voor het behoud van personeel.

RegioPlus 

Viazorg is één van de 14 organisaties die landelijk samenwerken in de Stichting RegioPlus. De stichting stelt de 14 regionale werkgeversverbanden in staat regionale thema's in een landelijke context aan de orde te stellen en landelijke thema's te vertalen naar de regio.

Alle regionale werkgeversverbanden werken binnen het beleidsprogramma 'Samen regionaal sterk' met drie thematische pijlers die worden ondersteund door drie basis pijlers (informatie, communicatie en netwerkpartners). De drie thematische pijlers zijn:

 1. Kiezen en Toeleiden
 2. Leren en Opleiden
 3. Werken en Behoud

Binnen alle thema’s is ‘innoveren en experimenteren’ van groot belang om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

Kijk voor meer informatie op de website van RegioPlus.

afbeelding samen regionaal sterk

 

Thema's jaarplan Viazorg

Op basis van het beleidsprogramma maakt Viazorg jaarlijks een jaarplan. Hieronder de belangrijkste thema's uit het jaarplan van Viazorg:

 1. Zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders in Zeeland voorzien van actuele, betrouwbare arbeidsmarktgegevens en ontwikkelingen.
 2. Verstrekken van zorg- en welzijnsgerichte informatie over ontwikkelingen, trends, projecten etc.
 3. Bijdragen aan het verminderen van het personeelstekort in zorg en welzijn. We bieden zorginstromers een “aanspreekpunt” waar zij terecht kunnen met vragen over leren en werken in de sector.
 4. Partijen (zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsorganisaties, overheid, UWV, zorgverzekeraars etc.) engageren bij de activiteiten gericht op het verminderen van het personeelstekort.
 5. Samen met de zorg- en welzijnsorganisaties nemen we actie om de instroom in de sector te vergroten.
 6. We brengen jongeren in contact met boodschappen over leren en werking in zorg en welzijn. We versterken de contacten met de schooldecanen en leerlingbegeleiders en ondersteunen organisaties bij het opleiden van ambassadeurs en het plaatsen van activiteiten op het LOB platform, zodat jongeren in contact komen met zorgverleners en zorgorganisaties.
 7. Opzetten van een systematiek van warme afwijzing die ervoor zorgt dat sollicitanten niet zomaar afgewezen worden voor een baan, maar direct mogelijkheden krijgen om verder te solliciteren bij een andere organisatie.
 8. Via een duurzaam partnerschap tussen zorg- en welzijnsorganisaties, realiseren we samen een Zeeuws strategisch opleidingsplan met een geïntegreerd opleidingsaanbod dat leidt tot voldoende, goed opgeleide medewerkers.
 9. Om het strategisch beleid op het thema werken en behoud vorm te geven openen we een regionaal coördinatiepunt goed werkgeverschap en behoud. Hier delen we o.a. kennis en stroomlijnen we acties. Via het coördinatiepunt willen we de benodigde activiteiten organiseren. We bekijken of en hoe de activiteiten van de huidige netwerken zoals mobiliteit, re-integratie, arbo en vitaliteit georganiseerd kunnen worden via het regionale coördinatiepunt, al dan niet met behoud van de bestaande netwerken.

Viazorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22045276. Het RSIN nummer is 8085979905.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

De Anbi-kerngegevens van Viazorg

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 maart 2023:

de heer J. van der Meulen, bestuurder ad interim Viazorg
de heer A. van der Reest, Gemeente Goes, lid
de heer M.C.F. Nelen, voorzitter

de heer J. de Graaf ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, lid

mevrouw A.H. Kallewaard, WVO Zorg, lid  
de Heer A. Smit, Hogeschool Zeeland, lid

 

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.