Wij als Viazorg gunnen mensen een goed en gezond leven. Hiervoor is een goede organisatie van welzijn en zorg nodig. Wij brengen actief partijen bij elkaar om hier samen aan te werken. We richten ons op een vitale arbeidsmarkt van welzijn en zorg in Zeeland. Wij zien het als onze rol om mensen bewust te maken van de urgentie tot verandering. We zetten aan tot beweging en actie en faciliteren hierbij.

Strategie Viazorg

Bijna alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn bij Viazorg aangesloten: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Ziekenhuizen. Sinds 2013 ook de opleidingsinstituten Scalda, HZ University of Applied Sciences en Hoornbeeck College. 

Viazorg is er niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers en werkzoekenden. Onze vacaturesite www.ZZ.nl biedt wekelijks de nieuwste vacatures in zorg en welzijn en wordt dagelijks bekeken door duizenden bezoekers. Daarnaast biedt Viawerk een uitgebreid dienstenpakket op het terrein van loopbaan en (HR)advies met o.a. loopbaanbegeleiding, re-integratie en vitaliteitscoaching.  

RegioPlus 

Viazorg is één van de 14 organisaties die landelijk samenwerken in de Stichting RegioPlus. De stichting stelt de 14 regionale werkgeversverbanden in staat regionale thema's in een landelijke context aan de orde te stellen en landelijke thema's te vertalen naar de regio.

Alle regionale werkgeversverbanden werken binnen het beleidsprogramma 'Samen regionaal sterk' met drie thematische pijlers die worden ondersteund door drie basis pijlers (informatie, communicatie en netwerkpartners). De drie thematische pijlers zijn:

  1. Kiezen en Toeleiden
  2. Leren en Opleiden
  3. Werken en Behoud

Binnen alle thema’s is ‘innoveren en experimenteren’ van groot belang om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

afbeelding samen regionaal sterk

Kijk voor meer informatie op de website van RegioPlus.