Viazorg versterkt zorg en welzijn in Zeeland

Viazorg is de Zeeuwse werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn. We maken ons sterk voor de regionale arbeidsmarkt zodat er voldoende mensen in de zorg (willen en blijven) werken. Op die manier blijft zorg en welzijn goed en beschikbaar in Zeeland. Viazorg ondersteunt de bij haar aangesloten organisaties met kennis over de regionale arbeidsmarkt, met programma-management, met advies en met procesbegeleiding. Viazorg versterkt zorg en welzijn in Zeeland.

Viazorg werkt mee aan een nieuw Zeeuws zorgperspectief

Samen met maatschappelijke organisaties werkt Viazorg aan een nieuwe aanpak voor de zorg- en welzijnssector. Een aanpak die burger en zorgverlener versterkt en de sector vernieuwt. Dat is nodig want Nederland vergrijst. Mensen worden ouder, de zorgvraag neemt toe en wordt ook complexer. Daarbij willen ouderen graag thuis blijven wonen. Met eigen regie en zo lang als mogelijk. Tegelijk is er krapte op de arbeidsmarkt. De zorgsector staat dus voor grote uitdagingen, ook in Zeeland. Viazorg is samen met de bij haar aangesloten organisaties onderweg naar een nieuw zorgperspectief.

Netwerkorganisatie

Bijna alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn bij Viazorg aangesloten: Geestelijke gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg, Kinderopvang, Kraamzorg, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, Welzijn en maatschappelijke dienstverlening en Ziekenhuizen. Ook de opleidingsinstituten Scalda, HZ University of Applied Sciences en Hoornbeeck College. 

Wij helpen met het interesseren van mensen naar de sector en het onderwijs voor de zorg, stemmen het onderwijs en de vraag van de werkgevers op elkaar af en voorzien organisaties van kennis en tools voor het behoud van personeel.

regioplus
srs

RegioPlus 

Viazorg is één van de 14 organisaties die landelijk samenwerken in de Stichting RegioPlus. De stichting stelt de 14 regionale werkgeversverbanden in staat regionale thema's in een landelijke context aan de orde te stellen en landelijke thema's te vertalen naar de regio.

Alle regionale werkgeversverbanden werken binnen het beleidsprogramma 'Samen regionaal sterk' met drie thematische pijlers die worden ondersteund door drie basis pijlers (informatie, communicatie en netwerkpartners). Binnen alle thema’s is ‘innoveren en experimenteren’ van groot belang om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

Kijk voor meer informatie op de website van RegioPlus

Bestuur Viazorg

De heer J. van der Meulen, bestuurder ad interim Viazorg

De samenstelling vande Raad van Toezicht per 11 april 2024:

De heer M.C.F. Nelen, voorzitter
De heer A. van der Reest, Gemeente Goes, lid
De heer A. Smit, HZ University of Applied Sciences, lid
Prof. Dr. J.de Vries, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, lid
Mevrouw A. van Tatenhove, Schutse Zorg Tholen, lid

Er is geen beloningsbeleid voor leden van de Raad van Toezicht.

Viazorg is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22045276. Het RSIN nummer is 8085979905.

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2020

De Anbi-kerngegevens van Viazorg