We willen dat mensen in de zorg hun werk goed kunnen blijven doen, flexibel zijn en zich betrokken voelen. Daarom ondersteunt Actiekring Behoud organisaties in de zorg door samenwerking en kennisdeling, om ervoor te zorgen dat medewerkers betrokken en goed inzetbaar blijven. 

Samen meer grip op behoud van personeel

De ambitie voor de Actiekring Behoud is dat werkgevers meer gaan investeren in het behouden van mensen om uitval en uitstroom te voorkomen en werkplezier te bevorderen.

behoud

Doel van het project

De doelstellingen van de Actiekring Behoud zijn:

  1. De Actiekring Behoud, verbindt, ondersteunt en faciliteert HR activiteiten gericht op behoud van personeel, voor de bij Viazorg aangesloten organisaties.
  2. HR professionals helpen om samen te werken, kennis te delen en te verbinden. Het vergroot de betrokkenheid, het lerend vermogen en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers binnen zorg- en welzijnsorganisaties.
  3. Vormgeven en in uitvoering brengen van de jaaragenda met aanbod van activiteiten, en het organiseren van bijeenkomsten en (tijdelijke) netwerken.
agenda

Jaaragenda

Vanuit Actiekring Behoud organiseren we het jaar door verschillende activiteiten. De thema's hiervan zijn:

  • Flexibele inzet personeel 
    • Afsprakenkader inzet zzp’ers
    • Digitaal platform voor regionale flexpool
  • Inzetbaarheid en vitaliteit (lijn HR-Leidinggevenden, Fit2work, Netwerk positief gezond werkgeverschap)
  • Acties rondom kennisuitwisseling plannen en roosteren en Buddy-mentorschap

Bekijk de jaaragenda

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie Aberson (Projectleider en loopbaanadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73