Actiekring behoud

Om het strategisch beleid vorm te geven openen we Actiekring Behoud: een regionaal coördinatiepunt goed werkgeverschap en behoud. Dit coördinatiepunt is bedoeld voor het delen van kennis, uitwisselen van best practices en stroomlijnen van acties, met als doel samen meer te zijn dan de som der delen.

Via het coördinatiepunt willen we de benodigde activiteiten organiseren. We bekijken of en hoe de activiteiten van de huidige netwerken zoals mobiliteit, re-integratie, arbo- en vitaliteit georganiseerd kunnen worden via het regionale coördinatiepunt, al dan niet met behoud van de bestaande netwerken. Cruciaal voor het nieuw opzetten of laten bestaan van een netwerk is daarbij dat de juiste mensen bij elkaar aan tafelkomen te zitten.

Actiekring Behoud is het voormalige Regionaal Coördinatiepunt

In 2020 hebben zes bijeenkomsten met de werkgroep plaatsgevonden, dit heeft geleidt tot een plan en voorstel voor de inrichting van het Regionaal coördinatiepunt in 2021. De notie is afgelopen februari voorgelegd aan de stuurgroep Deltaplan.

De werkgroep is aan de slag gegaan om de inrichting van de Actiekring Behoud verder te concretiseren. Tijdens het HRM overleg op 22 april is Actiekring Behoud gepresenteerd.

Christine

Bijeenkomst: Krijg lef om jezelf en je medewerkers vitaal te houden

Terugkijken

Meer informatie?

Neem contact op met Anky de Bakker (Beleidsadviseur en Programmaleider)
Tel.nr. (0113) 25 00 73