Via onze privacyverklaring laten we je weten hoe persoonsgegevens worden verzameld, welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Daarnaast worden de rechten benoemd die je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Viazorg heeft de volgende  privacyverklaring voor Viazorg en www.viazorg.nl