ZZ.nl is gericht op oriëntatie, werving en selectie. De vacaturesite ZZ.nl is dé centrale plaats met informatie over opleiden en werken in zorg en welzijn in Zeeland. Mensen met interesse in het werkveld en mensen die zich oriënteren op een carrière stap vinden hier het (vrijwel) complete aanbod aan vacatures voor zorg en welzijn. Hier geplaatste vacatures worden ook automatisch geplaatst op de landelijke Ik zorg-vacatureportal en op de Zeeuwse Vacaturebank.

ZZ.nl

Meer weten? Kijk op ZZ.nl. Of mail zz@viazorg.nl.

Ga naar ZZ.nl

Tarieven niet-aangesloten werkgevers (2020)

Tarieven niet-aangesloten werkgevers (2020)

Meer informatie?

Neem contact op met Lisa van Wijnen (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Meer informatie?

Neem contact op met Tamar Duivewaarde (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73