Sinds 2016 heeft de Zeeuwse zorgsector een e-Health-kenniskring die zich heeft ontwikkeld tot een Kennis- en Innovatienetwerk. Dit netwerk speelt sindsdien een rol in het bevorderen van samenwerking rond technologie in de zorg.

Met de Kenniskring e-Health willen we kennis en ervaringen delen over de implementatie van zorgtechnologie verbreden naar de hele zorgketen. Hierdoor kan de implementatie van technologie en digitalisering sneller en efficiënter verlopen, en mogelijk zelfs kosten besparen. Ook streven we ernaar om de samenhang tussen verschillende initiatieven op het gebied van technologie en digitalisering in de zorg te bevorderen. 

Jaarlijks organiseert de kenniskring verschillende activiteiten, waaronder:

  • Bijeenkomsten om kennis uit te wisselen en best practices te delen op gebied van technologische innovaties 
  • Verkennen van samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van technologische innovatie
  • Onderzoeken van mogelijkheden om gezamenlijke projecten binnen Zeeland te initiëren

 

ehealth

Doelstellingen

Het doel van de Kenniskring is om initiatieven op basis van e-Health met elkaar te verbinden, goede voorbeelden te delen en met elkaar samenwerking te zoeken op dit thema, binnen zorgorganisaties.

De kenniskring e-Health draagt bij aan het:

  • signaleren van knelpunten in de zorgketen en randvoorwaarden bepalen voor implementatie;
  • zorgtechnologie niet als doel stellen maar als middel voor het oplossen van achterliggende problemen;
  • bepalen van zorgtechnologie die kan bijdragen aan het oplossen van die knelpunten;
  • vergroten van de kennis over implementatie bij de organisaties;
  • versterken van de executiekracht op implementatie;
  • inzicht in mogelijkheden om samen implementatie van innovaties op te pakken en hierover concrete afspraken te maken.

 

Bijdragen aan behoud van de sector

De implementatie van zorgtechnologie kan bijdragen aan het verminderen van de zorgvraag, het verminderen van de werkdruk, meer werkplezier, en een andere manier van werken waardoor het personeelstekort vermindert.

Meer informatie?

Neem contact op met Anky de Bakker (Programmaleider ZiB)
Tel.nr. (0113) 25 00 73