Voor een evenwichtige arbeidsmarkt in zorg en welzijn is een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties van groot belang. Het FluenZ coördinatiepunt is hét voorbeeld van zo'n succesvolle samenwerking. Jaarlijks krijgen zo'n 2000 mbo BOL- en hbo zorgstudenten in Zeeland een stageplaats bij een Zeeuwse zorgorganisatie door bemiddeling van het FluenZ coördinatiepunt. Daarnaast worden er ook effectieve afspraken gemaakt over de inhoud van opleidingen en stages.

Iedereen de vloer op

Coordinatiepunt

Partners in leren en werken in zorg en welzijn in Zeeland, dat is waar FluenZ voor staat. Viazorg werkt al ruim 20 jaar samen met leerbedrijven en scholen aan een goede aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk in Zeeland. FluenZ sluit aan bij het landelijk beleid van het ministerie van OCW gericht op:

  • kwalitatief beter en vooral uitdagender onderwijs;
  • beroepsonderwijs dat beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt;
  • onderwijsorganisaties, leerbedrijven en lokale overheden trekken (regionaal) samen op.

Periodiek komen het beroepsonderwijs, zorgorganisaties en op uitnodiging lokale overheden samen om afspraken te maken, deze te vertalen naar concreet beleid en een uitvoering die door alle partijen wordt ondersteund. Dit gebeurd op strategische niveau in de stuurgroep Deltaplan en op uitvoerend niveau tijdens het OZO Zeeland.

FluenZ-formule

Voor iedere mbo BOL- en hbo zorgstudent een kwalitatief goede stageplaats

Jaarlijks wordt er door het FluenZ coördinatiepunt, gevestigd in het gebouw van Scalda aan de Bessestraat in Goes, een stageplanning gemaakt. Het onderwijs levert input voor het aantal benodigde stageplaatsen, waarna er aan de hand van het aantal FTE binnen een zorgorganisatie een verdeelsleutel wordt toegepast en iedere organisatie weet hoeveel studenten zij toegewezen krijgt. Door de centrale organisatie zijn er minder afstemmingsproblemen en hebben studenten de zekerheid van een stageplaats, op basis van hun eigen voorkeuren en (opleidings)achtergrond. 

BPV toolkit783.63 KB

Meer informatie?

Neem contact op met Judith Luijks (Projectleider)
Tel.nr. (0113) 25 00 73