Doordat de zorgvraag toeneemt en beschikbare zorg juist af neemt, zal komende jaren de focus steeds meer liggen op wat mensen nog zelf kunnen, en hoe zij ondersteund kunnen worden in hun zelfzorg. Dit vraagt ook wat van de manier van opleiden. We gaan uit van een context van een leven lang leren en ontwikkelen, passend bij de levensfase van de zorgprofessional en de beschikbare manieren van leren.

Een leven lang leren en ontwikkelen

Zorgprofessionals hoeven echt niet meteen terug de schoolbanken in. In de context van een leven lang leren en ontwikkelen kan dit namelijk op meerdere  manieren, zoals meerdaagse scholingen, eendaagse trainingen, online cursussen, maar ook leren van een collega op de werkvloer. Op deze manier kunnen zorgprofessionals flexibel inspelen op veranderingen in de zorg en de kwaliteit van de Zeeuwse zorg hoog houden.

leren van elkaar

Doelstellingen

Doelstelling van de verschillende projectonderdelen is het ondersteunen en synchroniseren van de transformatie op de werkvloer en in onderwijs in zorg en welzijn. Het gaat hierbij om:

  • het faciliteren van het door blijven ontwikkelen van zorgprofessionals
  • het voorkomen van vroegtijdige uitval van zorg en welzijnsmedewerkers en -studenten
  • het opleiden, aantrekken en toe leiden van nieuwe zorgprofessionals vanuit de initiële opleidingen

Projecten

De Zeeuwse Zorg en Welzijnsacademie bestaat uit vier subprojecten, die allemaal bijdragen aan leren en ontwikkelen met oog op behoud.