Zeeuwse zorg- en welzijnsmedewerkers faciliteren met één gezamenlijk en goed aanbod van trainingen en scholingen. Dat is het doel van het digitaal leerplatform. Het leerplatform geeft iedere zorgmedewerker dezelfde vaardigheden en kennis, zodat medewerkers breder ingezet kunnen worden en uitwisselingsmogelijkheden worden vergroot.

Werk beter in de zorg

Géén concurrentie, maar juist een samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Ook het Zeeuwse onderwijs sluit hierbij aan, zowel als gebruikers (studenten en docenten) als aanbieders van trainingen en scholingen. Het platform faciliteert zo een leven lang leren, dat begint bij de bron en verbindt Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties en de Zeeuwse opleiders, met als doel te zorgen dat er minder uitstroom is. Dit doen we door de werkdruk te verminderen, de kwaliteit van werk te verbeteren en loopbaankansen te bieden.

e-learning

Doelstellingen

We gaan samen een gedeeld digitaal leerplatform creëren dat toekomstbestendig is. Hierdoor kunnen medewerkers bij alle deelnemende organisaties de vereiste en extra scholingen volgen om bevoegd- en bekwaamheden op peil te houden. De doelstellingen zijn:

  1.  Meer generalistisch opgeleid zorg personeel, dat breder inzetbaar is.
  2.  Van diploma-denken naar competentie-denken.
  3.  Het faciliteren van zorginstromers door bij hun levensfase passend onderwijs te bieden.
  4.  Zorgprofessionals in “the lead”.
  5.  Bijdragen aan een leer-werkcultuur dat motiveert.
e-learning

Hoe doen we dat? 

  • We werken samen om scholingen te vormen en te verbeteren, wat leidt tot beter werk en betere zorg in het algemeen.
  • We organiseren samen scholingen in de regio, waardoor medewerkers minder hoeven te reizen en minder druk ervaren.
  • We stimuleren het leren van elkaar, wat kansen biedt voor carrièreontwikkeling en het behoud van medewerkers vergroot.
  • Het platform ondersteunt een leven lang leren, waardoor medewerkers gemotiveerd blijven en behouden blijven voor de sector.

Meer informatie?

Neem contact op met Anjali Geensen (Projectleider)
Tel.nr. (0113) 25 00 73

Het digitaal leerplatform is een samenwerking met meerderen Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties vanuit het programma Deltaplan. En wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.

Nieuws