Professionals aantrekken

 

De afgelopen 2 jaar is heel hard gewerkt aan het imago van Zeeland als aantrekkelijke provincie om te wonen en te werken. Niet alleen door Viazorg en de VVT-organisaties maar zeker ook door de provincie Zeeland. Om mensen kennis te laten maken met Zeeland zijn oriëntatieweekenden en verwenarrangementen aangeboden aan geïnteresseerden. In 2020 hebben daar 15 artsen gebruik van gemaakt. Omdat de reacties heel positief waren, zullen deze arrangementen ook in 2021 aangeboden worden. Alle activiteiten hebben eraan bijgedragen dat er per 1 juni 2020 al 25 academici zijn aangenomen van buiten Zeeland!

De doelstelling is om voldoende academici blijvend naar Zeeland halen om de zorg en behandeling in de langdurige zorg op een kwalitatieve verantwoorde manier te kunnen garanderen. Daarnaast is het doel om opgestarte initiatieven die bijdragen aan bovenstaande doelstelling te borgen voor 2022 en verder. Dit gezien de lange termijnverwachtingen voor het tekort aan academici.

Meer informatie?

Neem contact op met Judith Luijks (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73