16 november 2022

De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) is door het Actie Leer Netwerk en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemd tot koploper. Daniek Timmermans, plaatsvervangend hoofd Arbeidsmarkt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, rijkte de onderscheiding uit.

“De opleidingsroute voor bbl-studenten is vernieuwend, de uitwerking is duidelijk merkbaar op de werkvloer, de leerroute is toepasbaar in andere organisaties, schaalbaar in de regio en levert zo een concrete bijdrage aan het oplossen van de personeelstekorten.”

Studenten krijgen vanaf dag één vraaggericht onderwijs in de praktijk. De praktijksituatie bepaalt het leerpad. Praktijkgerichte onderzoekskaarten leiden de studenten op de werkvloer door de lesstof. Zo sluit onderwijs en de praktijk naadloos op elkaar aan. En dat motiveert studenten. Deze manier van opleiding beperkt de uitstroom. En een ander voordeel: afgestudeerde studenten zijn helemaal thuis op de werkvloer. Ze zijn direct inzetbaar als medewerkers.

Aan de ZPO is een leergemeenschap gekoppeld. Medewerkers van de zorgorganisaties worden zo ook geprikkeld om te blijven leren. Dit initiatief past zo helemaal bij een leven lang leren. De ZPO is tot stand gekomen door samenwerking tussen studenten en docenten van Scalda en HZ University of Applied Sciences en de zorgorganisaties: AllévoSVRZ, Ter Weel, WVO ZorgZorgSaam en Zorgstroom met ondersteuning van Viazorg.

Klik hier voor meer informatie over de ZPO