Ouderenzorg en onderwijs investeren in toekomstige professionals met nieuwe opleidingsroute

ZPO

Ouderenzorgorganisaties Allévo, SVRZ, Zorggroep Ter Weel, WVO Zorg, Zorgstroom en ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en de onderwijsorganisaties Scalda en HZ University of Applied Sciences, nemen samen de verantwoordelijkheid om het leren en werken in zorg en welzijn in Zeeland innovatiever en toekomstgerichter te maken. Om een omslag te maken in opleiden en begeleiden van de toekomstige en bestaande medewerkers, werken zij samen aan de ontwikkeling van de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO).

De ZPO is een praktijkgerichte opleiding verpleging en verzorging. De student werkt en leert in de praktijk en volgt daarbij het ritme van de cliënt. Het innovatieve van de opleiding is dat de student niet alleen les krijgt van docenten, maar ook leert van cliënten, professionals en medestudenten. De opleiding wordt volledig gevolgd binnen de muren van één of meerdere zorgorganisaties. In plaats van de klassikale lessen geven docenten van Scalda samen met professionals uit de zorgorganisatie workshops.

De student volgt zijn eigen leerroute. De mogelijkheden van de locatie en de student bepalen de volgorde van de lesstof. Op deze wijze sluit de theorie direct aan bij de praktijk. De opleiding sluit af met een diploma voor de combiopleiding VZ IG/MMZ 3 of met het diploma VP 4. Studenten van MBO en HBO leren daarbij samen in leergemeenschappen.

Deze nieuwe opleiding brengt leerlingen van MBO en HBO, docenten, professionals en cliënten dichter bij elkaar, met als doel het leveren van de best passende zorg aan ouderen in Zeeland. Deze leerroute is een voorbeeld voor de rest van Nederland. Zes Zeeuwse zorgorganisaties bieden de ZPO aan. De wens bestaat om de ZPO te verbreden naar meer organisaties.

Nieuwe opleiding Zorgprofessional
Scalda is gestart met de nieuwe opleiding  ZP niveau 3 en 4. ‘In deze opleiding worden de verworvenheden van de ZPO verwerkt’, vertelt Monica Roose. Zo gaan studenten na tien weken de praktijk in en wordt het profiel (3 of 4) pas gaandeweg bepaald. Bovendien kunnen zij het traject in hun eigen tempo afleggen: versneld of juist langzamer. En ze kunnen switchen tussen de niveaus. Ook het onderzoekend leren vormt onderdeel van de nieuwe opleiding. ZPO-bbl loopt door bij de zes zorgorganisaties.

 Lees het volledige nieuwsbericht 

Meer informatie en aanmelden voor de opleiding

Bekijk hier filmpjes en vind meer informatie over de ZPO

Resultaten ZPO 2021

Resultaten ZPO

Meer jongeren voor de ouderenzorg interesseren en werven, dat was in 2017 een van de redenen voor de start van de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg. Met de ZPO nam de instroom van nieuwe studenten snel toe! Bekijk de resultaten in de infographic.

De ZPO werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. 

vws logo

Meer informatie?

Neem contact op met Anjali Geensen (Beleidsadviseur)
Tel.nr. (0113) 25 00 73