19 april 2021

Behoud is een belangrijk thema binnen het Deltaplan. Om onnodig vertrek te voorkomen nemen 12 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio deel aan het landelijke uitstroomonderzoek zorg en welzijn. De resultaten geven inzicht in wie er vertrekken, waarom en wat de werkgever had kunnen doen om dit vertrek te voorkomen.

Met behulp van de data over 2020 is er een factsheet opgesteld voor onze regio. De opvallendste resultaten:
•    We zien het grootste verloop bij jonge medewerkers die nog maar kort in dienst zijn.
•    Vertrekredenen verschillen per branche, wat kunnen we van elkaar leren?
•    In 50% van de gevallen had de werkgever niets kunnen doen om het vertrek te voorkomen.
•    80% van de vertrekkende medewerkers blijft (of wil blijven) werken in zorg en welzijn.

Benieuwd naar alle resultaten?

Bekijk de factsheet 

Meer informatie rondom het Deltaplan.

Wil jouw organisatie ook aansluiten bij het uitstroomonderzoek zorg en welzijn? Dat kan!