9 december 2019

Vanaf 2 december 2019 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor cofinanciering voor tijdvak 4 van SectorplanPlus. Voor dit vierde en voorlopig laatste tijdvak is maar liefst € 130,- miljoen beschikbaar gesteld.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidieregeling (cofinanciering) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten in zorg en welzijn gericht op instromers, zittend personeel via opscholing, praktijkopleiders- en begeleiders en behoud van medewerkers.

Naast het hoge beschikbare budget kent tijdvak 4 een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande tijdvakken. Dit biedt organisaties meer mogelijkheden om een aanvraag in te dienen.

Nieuw en érg interessant
In tijdvak 4 is het mogelijk om voor een nieuwe doelgroep een aanvraag in te dienen. Voor zittend personeel dat deelneemt aan een opleiding gericht op het behoud van medewerkers is cofinanciering van de externe kosten en/of verletkosten nu ook mogelijk. Bekijk hier het Inspiratiedocument Behoud van medewerkers.

Daarnaast kunnen organisaties met een beperkt aantal scholingstrajecten kiezen voor een kleine aanvraag tot € 15.000,- subsidie. Bij dergelijke aanvragen zijn er beperkte administratieve lasten.

Download hier de belangrijkste wijzigingen voor tijdvak 4.

Aanvraag indienen
Het is mogelijk een aanvraag in te dienen vanaf 2 december tot en met 20 december 2019. Hierin kan cofinanciering worden aangevraagd voor scholingstrajecten met een startdatum in 2020 én 2021.

Lees meer over SectorplanPlus en bekijk alles over de Aanvraagprocedure en het Programma van Eisen van tijdvak 4.

De aanvraag voor tijdvak 4 kan ingediend worden via www.sectorplanplus.nl

Bekijk de laatste stand van zaken rondom SectorplanPlus in onderstaande infographic over tijdvak 4.