19 augustus 2019

De in juli vernieuwde subsidiekaart geeft een overzicht van relevante subsidies voor werkgevers.

RegioPlus (samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn) heeft een overzicht van actuele subsidies en voorzieningen aan organisaties ontwikkeld, dat ten goede komt aan werknemers en werkzoekenden op gebied van initiële scholing, instroom werknemers, werven met beleid, behoud werknemers, op- bij- en nascholing en experimenten/innovatie. Daarnaast is er een aparte kaart opgenomen met regionale subsidiemogelijkheden. 

Bekijk hier de subsidiekaart van juli 2019.