29 november 2018

De afgelopen twee jaar bood het Zorgpact Zeeland podium voor het ontstaan van samenwerkingsinitiatieven in de regio. Het pact zorgde voor verbinding tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid zodat er samen gebouwd kon worden aan een inspirerend en richtinggevend netwerk als broedplaats voor vernieuwend werken en leren in zorg en welzijn. Door bestaande en nieuwe concrete initiatieven onder het Zorgpact Zeeland te bundelen, zijn we gekomen tot een beweging van innovatieve projecten gericht op de nieuwe zorg en het nieuwe leren. Daarbij waren de compacte schaal en de korte lijnen tussen de verschillende organisaties kenmerkend.

De resultaten van het samenwerkingsverband zijn onlangs gedeeld met directeuren en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs. Unaniem is geadviseerd de onderwerpen en de resultaten van de afgelopen periode zoveel mogelijk te borgen in het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) en in de programmalijn van Koeren op Kansen 2019 (Jaarplan Viazorg). Dit betekent dat de deelnemers aan het Zorgpact Zeeland hun werk voortzetten in de projectgroepen van RAAT. Met gezamenlijke projecten en acties zijn zij aan de slag om vraag en aanbod van de Zeeuwse zorg- en welzijnsarbeidsmarkt op korte, middellange en lange termijn meer in balans te brengen.

 

Meer weten over RAAT? Kijk dan hier.