De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. De vraag naar personeel stijgt en het aanbod daalt. De instroom vanuit opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel.

In alle regio's in het land wordt momenteel hard gewerkt aan de totstandkoming van verschillende actieplannen om de tekorten aan te pakken, de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). In deze plannen spreken partijen op bestuurlijk niveau uiteindelijk ambities af die zich richten op: meer instroom en opleidingscapaciteit; versterking imago; hoger opleidingsrendement; andere opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijke werkomgeving.

Veel organisaties werken al hard aan oplossingen, ze voeren acties uit of bereiden deze voor. De regionale plannen sluiten aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en omstandigheden. Daarnaast zorgen een nauwe samenwerking en gezamenlijke acties ervoor dat problemen écht aangepakt kunnen worden, resultaten kunnen worden geboekt en er een toekomstbestendige arbeidsmarkt opgebouwd kan worden.

Dialogen 

Viazorg is begin 2017 gestart met HR- en bestuurdersdialogen om samen oplossingen te vinden voor knelpunten en nieuwe kansen te ontdekken. Deze dialogen zijn opgezet voor de drie domeinen: ouderenzorg, sociaal domein en eerstelijnszorg/ziekenhuizen. 

Begin 2018 is besloten om de uitkomsten van deze dialogen samen te voegen tot een gezamenlijk RAAT voor Zeeland. Het actieplan bestaat uit de volgende actielijnen:

1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit

2. Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren

3. Verhogen van het opleidingsrendement

4. Vergroten van de opleidingsmogelijkheden

5. Bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

6. Aantrekken van academici

Stand van zaken
Waar staan we nu, zo halverwege 2018? Je kunt de laatste stand van zaken overzichtelijk terugvinden in de infographic of je kunt het hele document lezen.
 

RAAT infographic stand van zaken september 2018

SectorplanPlus

Het ondertekenen van de intentieverklaring die hoort bij het RAAT is voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de SectorplanPlus gelden. Lees hier meer over het SectorplanPlus.

Aansluiten bij het RAAT Zeeland?

Vul de intentieverklaring in en stuur deze na ondertekening naar: info@viazorg.nl

In het document hieronder kun je lezen door wie de intentieverklaring al is ondertekend.

Meer informatie 

Wil je meer informatie over het RAAT of Sectorplan Plus of wil je een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de RAAT, dan kun je contact opnemen met Monica Roose of Krijn Verhage via 0113 - 25 00 73 of info@viazorg.nl