Zeeland heeft nog altijd een overwegend blanco of negatief imago als bestemming om te wonen, werken, ondernemen, studeren en leven. En dat in combinatie met het ontbreken van een universiteit maakt dat jongeren uit Zeeland wegtrekken en afgestudeerden hier niet kunnen “blijven hangen” en zich ook niet spontaan vestigen. Vooral in de langdurige zorg bestaan tekorten die niet of met ingevlogen ZZP-ers wordt opgelost. Een situatie die weliswaar voldoet aan de huidige kwaliteitsnomen, maar niet duurzaam is. We beperken ons bij dit thema niet tot de verpleeghuizen, maar zetten breder in omdat naast het tekort aan SO (Specialisten Ouderengeneeskunde) ook tekorten bestaan aan huisartsen, artsen VG, psychiaters en gedragsdeskundigen en tekorten in het ene vakgebied hun weerslag hebben op de professionals in de andere vakgebieden.

Werken gaat samen met wonen. Wanneer mensen van buiten Zeeland komen, hebben we niet alleen te maken met het aanbieden van een passende baan, ook het wonen is belangrijk. Werken volgt zelfs eerder het wonen dan andersom. En bij wonen hoort niet alleen een huis, maar hoort ook een prettige, vertrouwde omgeving, werk voor de partner en goede scholen voor de kinderen.

Zeeland als aantrekkelijke provincie op de kaart zetten is voor een beperkte groep verpleeghuizen een onhaalbare kaart. Hiervoor dient samenwerking te worden gezocht met andere organisaties en het bedrijfsleven. De Provincie Zeeland is bezig met een verkenning om te onderzoeken of de Zeeuwse bedrijven met elkaar Zeeland willen promoten als aantrekkelijke woon- en werkprovincie. Dit biedt kansen om met elkaar gebruik te maken van nieuwe technologie op het gebied van communicatie en marketing. En daar zal de kans ontstaan om als Zorgorganisaties mee te werken aan een pilot door middel van nieuwe technologie.

In de afgelopen periode is gewerkt aan het concretiseren van ideeën over het aantrekken van academici naar Zeeland. Zo is er een nazomer-campagne in de maak, die academici van buiten de provincie warm moet maken voor wonen en werken in Zeeland. De campagne heeft verder als doel om als kerngroep leerervaringen op te doen. Geïnteresseerden worden verleid om naar de landingspagina Zeelandlandinzee.nl toe te gaan, wat weer informatie geeft over het klik- en zoekgedrag. Daarmee kunnen we de volgende campagne nog meer toespitsen op wat werkt voor deze doelgroep (uiteraard alles binnen wet- en regelgeving).Naast de online acties, wordt gewerkt aan het (mede-)organiseren van spetterende activiteiten voor academici. Denk aan congressen, netwerkbijeenkomsten en Summerschools. Daarmee willen we laten zien dat Zeeland veel te bieden heeft, qua vermaak en op inhoud. Aansluitend is een '(ver)wenarrangement' beschikbaar. Aan Geïnteresseerde academici met partner en gezin, wordt een weekend Zeeland aangeboden, inclusief een oriëntatie-programma bij een zorgorganisatie naar keuze. In combinatie met het digitale gedeelte, hopen we academici zo te verleiden voor Zeeland te kiezen.