11 juni 2024

Op onze jaarlijkse conferentie eind mei zijn in Middelburg de fundamenten gelegd om bruggen te slaan in de zorg- en welzijnssector in Zeeland. Hoe kunnen wij de zorg blijven garanderen voor burgers die dat nodig hebben? Hoe verleggen we het accent van zorg en welzijn naar preventie en positieve gezondheid? Hoe werken we goed samen? Leidende vragen waarover toonaangevende Zeeuwse bestuurders, wetenschappers en vertegenwoordigers van het ministerie VWS en toezichthouder ACM uitgebreid in gesprek gingen. Lees in dit artikel de beloftevolle uitkomsten van de Viazorg conferentie 2024.

Samen van zorg naar preventie en positieve gezondheid

Een select en bevlogen gezelschap kwam op 28 mei bijeen. Een gezelschap dat de transitie van zorg naar preventie en positieve gezondheid handen en voeten wil geven in Zeeland. Op deze sprankelende dag in het voorjaar van 2024 maakte ‘de harde kern’ die de transitie in Zeeland waar gaat maken goede stappen voorwaarts. Unaniem waren zij het eens: inhoudelijk een zeer geslaagde dag die je niet had willen missen!

Leidende principes cruciaal

Succesvolle transities vereisen een heldere richting. Om te komen van zorg en welzijn naar preventie en positieve gezondheid, zijn leidende principes cruciaal zo leren de wetenschappelijke inzichten ons.  En ook: zorg dat het besmettelijk is. De aanpak voor Zeeland? “Denk én doe regionaal en domein overstijgend. Maak de beweging samen van onderop. Haal de schotten eruit”. Dat is volgens wethouder André van der Reest van de gemeente Goes de sleutel tot succes. Sociaal domein en de zorg- en welzijnssector spannen zich gezamenlijk in om domein overstijgend te werken.  Een derde leidend principe: wees ambitieus. Bart Broers, directeur Zorg, Autoriteit Consument & Markt (ACM): “Bestuurlijke moed is vereist. Ambities moeten leidend zijn. De Mededingingswet staat niet in de weg om passende zorg te organiseren”.

Op koers met veelkleurige vloot

Wat is op de lange termijn goed voor de regio, hoe komen we van zorg naar preventie en positieve gezondheid? Het is de uitdaging om als zorg- en welzijnssector, onderwijs en sociaal domein samen vanuit die vraag te handelen en te denken. Een veelkleurige vloot met een regionale insteek en gezamenlijke koers. Dat kan Zeeland echt aantrekkelijk maken als werkregio, daar wil je aan boord. “Bouw een stelsel dat is gebaseerd op gezondheid”, aldus professor Loorbach, hoogleraar sociaaleconomische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Dat is essentieel voor de lange termijn”.

Regelruimte

Dat regelgeving  en financieringsstructuur  van de zorg de transitie belemmeren is een veelgehoorde stellingname. Toch hoeft dat niet. De zorgtransitie vereist niet per sé een systeemverandering. Er is best ruimte. “Geef ons experimenteerruimte” zei bestuurder Boonstra van Regioplus. Dat kan wat ACM betreft, Broers: “geef duidelijk de doelen aan van je experiment. En geeft aan waarom ACM in de weg zou zitten”. Als helder is wat de bedoeling is, blijkt er met ACM vanuit een helikopterview op de toegevoegde waarde voor de regio, goed te praten zo werd duidelijk.

Dance, dream en deliver

Behalve regels en systemen zijn er nog een ander aspecten van belang: de wil tot samenwerken en het vertrouwen om tot iets te komen. Vanuit een helder en wenkend perspectief, vanuit de belofte die regionale samenwerking te bieden heeft. Met name de nieuwe generatie medewerkers spreekt dat aan. Het maakt pas echt de ‘arbeidskracht’ in mensen los, meer dan skills alléén. “Dance, dream en deliver”. Zo omschreef professor dr. van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement en organisatorisch leiderschap aan de Nyenrode Business Universiteit deze aspecten. Ga aan de slag vanuit de wil en de ambitie om iets te willen betekenen. De zorgtransitie, daar wil je toch bij zijn!?

Meer weten over zorg- en welzijn en de samenwerking in Zeeland? Mail: info@viazorg.nl

Terugblik conferentie: Regionaal werkgeverschap