16 mei 2024

Technologie speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Het ondersteunt ons en maakt ons werk minder (arbeids-)intensief. Ook in de zorg is technologie niet meer weg te denken. Steeds meer innovaties worden ingezet om het werk lichter te maken, om tijd te besparen of om ervoor te zorgen dat cliënten meer dingen (weer) zelf kunnen doen.

Om zorgmedewerkers hierin mee te nemen, wordt in regio Zeeland een zogeheten ZorgTools Innovatiebus ingezet en heeft Zorggroep Ter Weel een speciaal innovatieteam gestart. Geeske van Veldhuisen is, naast haar rol als verpleegkundige, werkzaam als ambassadeur zorgtechnologie. Ze volgde hiervoor vorig jaar, samen met elf anderen, de training ambassadeur zorgtechnologie. Daarnaast volgde ze dit jaar de aanvullende training zodat ze zelf op stap kan met de ZorgTools Innovatiebus.

Kun je kort vertellen wat jouw rol als ambassadeur zorgtechnologie inhoudt?

“Als ambassadeur zorgtechnologie bij Zorggroep Ter Weel maak ik deel uit van ons innovatieteam, dat sinds 2022 actief is. Dit innovatieteam kent een brede expertise waarmee het team zich inzet om innovatie en zorgtechnologie een prominentere rol te geven binnen Zorggroep Ter Weel. Ons team heeft als doel om innovatie en zorgtechnologie een centrale plaats te geven binnen onze zorggroep. Vanuit mijn rol ben ik vooral gericht op meedenken, inspireren en enthousiasmeren van mensen op de afdelingen. Daarnaast sluit ik regelmatig bij famillieavonden aan om met familie in gesprek te gaan over de inzet van innovaties. Mijn focus ligt daarbij op bewustwording rondom de onderwerpen die spelen. Denk daarbij aan de toenemende vergrijzing, de bekostiging van de zorg en krapte op de arbeidsmarkt. Dit zijn allemaal onderwerpen van gesprek om de urgentie om te veranderen aan te kaarten.”

Wat is de meerwaarde van ambassadeurs zorgtechnologie?

“Wij stimuleren collega’s om op een andere manier naar hun vak te kijken. Door in gesprek te gaan, hopen we dat mensen inzien dat we ècht anders moeten gaan werken om in de toekomst nog goede zorg te kunnen geven. We stimuleren mensen om dingen op een andere manier te doen. We kijken en denken bijvoorbeeld mee in processen en geven advies over innovaties. Bijvoorbeeld de inzet van de slim incontinentiemateriaal. Deze zorgt ervoor dat plaspatronen zichtbaar worden en dat je beter weet wanneer iemand verschoont moet worden. Bedsensoren geven cliënten meer privacy en verlagen de druk op zorgmedewerkers om te controleren of iemand nog in bed ligt. Zo zijn er vele innovaties die helpend zijn binnen de zorg.”

Hoe hebben jullie de rol als ambassadeur zorgtechnologie nu binnen de organisatie ingezet?

Wij werken vanuit een innovatieteam. Organisatiebreed werken we met aandachtsvelders. Iedere afdeling heeft iemand die verantwoordelijk is voor innovaties. Met die aandachtsvelders hebben we korte lijntjes. Zo weten we goed wat er op de afdeling speelt en kunnen we dit naar het brede geheel van de organisatie vertalen. We zijn als ambassadeurs zorgtechnologie laagdrempelig bereikbaar. En doordat we korte lijntjes hebben, kunnen we snel schakelen.”

Kun je wat meer vertellen over de ZorgTools bus?

“De ZorgTools bus is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen verschillende organisaties in Zeeland. We hebben samen de bus aangeschaft en gebruiken deze om langs locaties te gaan en uitleg te geven over de verschillende innovaties. Soms bezoeken mensen de bus met de gedachte dat hun werk straks wordt overgenomen door zorgrobots. Als ze er dan helemaal enthousiast weer uitkomen en zien dat de innovaties echt hulpmiddelen zijn, dan is mijn doel bereikt!”

Wat wil je aan anderen meegeven?

“De knop moet echt om en we moeten samen anders gaan werken in de zorg. We zijn daar gelukkig al een heel stuk verder in dan een paar jaar terug. Het focussen op de groep die enthousiast is, helpt daarbij. Het is belangrijk om een kern van enthousiaste mensen te hebben waar je mee door kunt gaan. Dan hoop je dat de rest volgt. Je begint met een druppel en hoopt dat die als een olievlek uitbreidt.”