30 november 2023

Hoe kunnen op langere termijn – in de context van arbeidsmarktkrapte en stijgende zorgvraag – mensen die in een verpleeghuis wonen goede kwaliteit van leven, en de nodige zorg en ondersteuning behouden? Én medewerkers met plezier aan het werk blijven? Stichting FWG en de Rotterdamse ouderenzorgorganisatie Laurens sloegen een jaar lang de handen ineen. Zij deden samen onderzoek naar mogelijkheden en kansen voor toekomstbestendige zorgverlening in verpleeghuizen. Het resultaat: vijf frisse en vernieuwende toekomstscenario’s, gericht op ‘anders werken’ in de verpleeghuiszorg. Dit draagt bij aan de bredere beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘samen leven’.

Met de publicatie willen FWG en Laurens bijdragen aan de grote uitdaging waar de samenleving en alle ouderenzorgorganisaties in Nederland voor staan. 

Lees de publicatie '5x anders werken in het verpleeghuis'

Anders organiseren

Ronald Buijs, bestuursvoorzitter Laurens: ”De uitdagingen waarvoor we in de ouderenzorg staan stapelen zich op. Willen we de ouderenzorg toegankelijk houden voor de toekomst, dan vraagt dat een echt andere manier van organiseren. Dat begint met betrokkenen in gesprek gaan over hoe het anders kan. Dit onderzoek geeft ons waardevolle inzichten waar we de komende jaren, stap voor stap, mee aan de slag kunnen.”

Vanuit perspectief van cliënten, medewerkers en organisatie

Uniek aan het onderzoek is dat gekeken is naar efficiency, én op zoek is gegaan naar de beste situatie voor cliënten en medewerkers. Tijdens het onderzoek zijn veel zorgmedewerkers van verschillende Laurens-locaties met een grote diversiteit aan cliënt doelgroepen betrokken. Zij leverden daarmee een belangrijke bijdrage vanuit de dagelijkse praktijk.

Scenario’s

De vijf scenario’s die uit het onderzoek zijn voortgekomen zijn:

  1. Laat verzorgenden als vliegend team werken
  2. Geef mantelzorgers een volwaardige rol in het team
  3. Kies voor een stopstrategie
  4. Maak vrijwilligers verantwoordelijk voor welzijnsactiviteiten
  5. Stel een medewerker leefplezier aan

In de publicatie, die voor elke zorgorganisatie kosteloos te downloaden is via de FWG-website, is elk scenario uitgewerkt in een toelichting op het waarom, het hoe en de positieve en negatieve impact op cliënten, werkplezier en efficiency. Elk scenario bevat een concrete aanpak, waarmee iedere zorgorganisatie aan de slag kan of kan aanpassen aan de eigen situatie. Daarnaast biedt de publicatie, ter aanvulling op de scenario’s, nog een aantal ‘radicale ideeën ter inspiratie’.

Vooruit kijken

Met de vijf scenario’s willen FWG en Laurens de ouderenzorgbranche inspireren en prikkelen om vooruit te kijken. “Soms schuren ze”, schrijven de onderzoekers in het voorwoord. “We zoeken de randen op en gaan er ook wel eens overheen. Daardoor zijn sommige ideeën of uitwerkingen misschien te radicaal. Maar zijn elementen wel direct toepasbaar. En wat nu niet realistisch is, is dat over vijf jaar misschien wel. Met onze ideeën nodigen we de sector uit om met elkaar een stevige discussie te voeren: hoe kunnen we de zorg toekomstbestendig maken? We hopen dat ouderenzorgorganisaties de ideeën benutten voor visievorming en concrete uitwerking.”

Lees de publicatie '5x anders werken in het verpleeghuis