30 oktober 2023

Inwoners van Zeeland kijken voornamelijk naar de landelijke overheid en zorgverzekeraars om met oplossingen te komen voor de uitdagingen in de zorg. Toch is de helft van de Zeeuwen ook bereid zelf stappen te zetten. Dat blijkt uit onderzoek dat Newcom Research & consultancy heeft uitgevoerd voor de Zeeuwse Zorg Coalitie. “Het is hoopgevend dat zoveel Zeeuwen bereid zijn het eigen gedrag aan te passen en zo een bijdrage te leveren aan de knelpunten in de zorg,” zegt Finus Kuijs, directeur van regionale huisartsenorganisatie ZHCo-PeriScaldes. “De zorg goed en toegankelijk houden kan niet zonder de betrokkenheid en medewerking van de Zeeuwen zelf.”

Belangrijke rol

 
grafiek

Newcom Research & consultancy heeft op initiatief van de Zeeuwse Zorg Coalitie onderzocht hoe inwoners denken over de verandering in de zorg in Zeeland. In totaal hebben ongeveer 1.100 Zeeuwse inwoners, zorgprofessionals en gemeenteprofessionals de vragen beantwoord. Het onderzoek toont aan dat de meeste Zeeuwen bekend zijn met de uitdagingen in de zorg en inzien dat veranderingen nodig zijn, ook voor zichzelf. Inwoners geven aan meer te willen gaan bewegen, mensen in de naaste omgeving helpen en digitaal afspreken met zorgverleners. Ook willen ze werken aan gezond eten en drinken en mentaal gezond blijven. “Belangrijke informatie voor ons als Zeeuwse Zorg Coalitie”, licht Finus toe. “In Zeeland werken we nauw samen met inwoners, zorgaanbieders, alle Zeeuwse gemeenten en zorgverzekeraar CZ. En de inwoner zelf speelt ook een belangrijke rol bij de veranderingen die de zorg beschikbaar houden.”

Gevolgen merkbaar

Uit het onderzoek blijkt dat men over het algemeen goed bekend is met de ontwikkelingen in de Zeeuwse zorg zoals dat de komende jaren veel huisartsen met pensioen gaan en de personeelstekorten in de zorg. Zeven op de tien inwoners merken zelf al in meer of mindere mate de gevolgen, bijvoorbeeld langere wachttijden of slechtere telefonische bereikbaarheid. Vier op de tien Zeeuwse inwoners maakt zich redelijk tot veel zorgen om de situatie van de zorg in Zeeland.

Oplossingen

Inwoners zoeken oplossingen voor de uitdagingen in de zorg gedeeltelijk buiten zichzelf. Men ziet met name heil in betere samenwerking tussen zorginstellingen, het aantrekkelijker maken van werken in de zorg en beter faciliteren van zij-instromers. “Daar zijn we het als Zeeuwse Zorg Coalitie natuurlijk van harte mee eens”, zegt Finus. “Maar helaas zijn deze oplossingen niet voldoende. Als er niets verandert, heeft de zorg in Zeeland in 2030 7.500 medewerkers extra nodig, bóvenop de 32.000 mensen die nu al in de zorg werken en die we hard nodig blijven hebben. Een onmogelijke opgave, simpelweg omdat deze extra mensen er niet zijn. Als Zeeuwse Zorg Coalitie hebben dus meer oplossingen gezocht en die gebundeld in een regioplan, een plan van aanpak voor de hele provincie. En in deze totaaloplossing is de hele samenleving aan zet”, licht Finus toe. “Want alleen samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond.”

Samen Zeeland Gezond

Het bewustzijn dat inwoners zelf ook invloed hebben op de toegankelijkheid van zorg is belangrijk. “Door goed voor jezelf en anderen te zorgen zijn we gezonder en gelukkiger”, zegt Finus. “Dat is belangrijk voor jezelf, maar ook voor Zeeland. Want inwoners kunnen daarmee namelijk de druk op de Zeeuwse zorg- en hulpverleners verminderen. Om het bewustzijn en de betrokkenheid onder de Zeeuwen te vergroten, is de Zeeuwse Zorg Coalitie de campagne 'Samen houden we Zeeland gezond' gestart.”