6 december 2022

Met de aankomende jaarafsluitingen komt regelmatig de vraag wanneer het SectorplanPlus 2017-2022 wordt afgerond en uitgekeerd. Hier is helaas nog geen antwoord op. Het Shared Service Center (SSC) is hard aan het werk om alle registraties te beoordelen. Daarna volgt de accountantscontrole. Zodra er meer bekend is wordt iedereen geïnformeerd.

Via het dashboard in het portaal kunnen overzichten gegenereerd worden waarin te zien is wat er gerealiseerd is per tijdvak en wat inmiddels is beoordeeld door het SSC. Bij accountgegevens kunt u tevens zien wat er reeds is uitgekeerd. Zo kan er een inschatting gemaakt worden wat er nog uitgekeerd gaat worden.

Er komt een voorschotronde aan: de verwachting is dat deze in januari gaat plaatsvinden.

Afgekeurde registraties

Blijf af en toe in het portaal kijken of er registraties zijn afgekeurd. Het SSC is momenteel alle registraties aan het beoordelen, dus een kans dat een registratie is afgekeurd is aanwezig. Er staat (nog) geen termijn voor wanneer deze opnieuw ingediend moeten worden. Het is verstandig dit in ieder geval zo snel mogelijk te doen.

SectorplanPlus 2022-2023

Per 1 augustus 2022 is het portal voor het aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus 2022-2023 voor komend studiejaar geopend. In grote lijnen zal SectorplanPlus 2022-2023 vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Een aanvraag kan worden ingediend in het nieuwe SectorplanPlus 2022-2023 portal.

Meer informatie of vragen?

Gedurende de looptijd van het SectorplanPlus is Myrthe de Vries van Viazorg het eerste aanspreekpunt voor werkgevers in de regio Zeeland. Zij is te bereiken via sectorplanplus@viazorg.nl

Naar het portaal van SectorPlanPlus