23 februari 2022

Beleidsadviseur Jelmer is de nieuwe projectleider van innovatieve zorg. Mijn naam is Jelmer Holm, ik ben 33 jaar en woon samen met Cheyenne in het kleine dorpje Schore. In Januari 2019 ben ik gestart bij Viazorg als begeleider. Daarvoor heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende functies in de gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidszorg.

Bij Viazorg zet ik mij in om samen met de zorgorganisaties problemen op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken en te werken aan concrete oplossingen. Sinds mei 2021 ben ik op deze manier betrokken bij het project “Anders werken door middel van innovatieve technologie”. Samen met de werkgroep, mijn collega André Walhout en de net begonnen zorgvernieuwers Anne-Floor en Marylou zijn we gaan werken aan het methodisch implementeren van een drietal technologische innovaties. Namelijk de Momo bedsense, de Smartglass en de WOLK heupairbag. 

Jelmer

In de voortgang van het project hebben we ons als doel gesteld om de innovaties uit te breiden en de werkvloer op te gaan om de behoefte van zorgmedewerkers te achterhalen. We vinden niet opnieuw het wiel uit, maar werken samen met Anders Werken in de Zorg. Anders werken in de zorg is een landelijk programma tussen regio’s om van elkaar te leren en samen de ontdekkingstocht te maken. Ook in Zeeland hebben we ons eigen Anders werken in de Zorg groep. De projectleiders, beleidsadviseurs, verpleegkundigen en andere betrokkenen helpen elkaar om samen dingen te ontdekken en van elkaar te leren zodat we in heel Zeeland een stukje bijdragen aan het behouden van de goede kwaliteit van zorg en een fijne werkplek voor onze collega’s.