5 juli 2021

Meer jongeren voor de ouderenzorg interesseren en werven, dat was in 2017 een van de redenen voor de start van de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg. De regio koos daarbij voor het anders opleiden van studenten: zij gaan vanaf dag één de praktijk in. ‘Het wordt een nieuwe opleiding Zorgprofessional en daar ben ik echt trots op’, zegt ZPO-projectleider Monica Roose, die tevens directeur bestuurder van Viazorg is.

Anders opleiden geslaagd

Volgens Monica Roose is het project ZPO op meerdere terreinen geslaagd. Het praktijkgestuurde onderwijs heeft zich gaandeweg verder ontwikkeld. ‘Zo bleek na een jaar dat de overgang van school naar de praktijk voor veel jongeren een te grote stap is’, vertelt ze. ‘Daarom krijgen de studenten eerst negen weken introductie. Op die manier raken de studenten vertrouwd met docenten en praktijkbegeleiders voordat zij de praktijk ingaan.’ Ook werd de opleiding uitgebreid en is het mogelijk om na twee jaar aansluitend twee jaar de opleiding tot verpleegkundige te volgen. ‘En de docenten die lesgeven op locatie gingen hun vak anders uitoefenen. Ze zijn meer gaan coachen. Het is de leerling die het programma en het tempo bepaalt.’

Veel instromers

Met de ZPO nam de instroom van nieuwe studenten snel toe. Inmiddels staat de teller op 191 mensen in opleiding, waarvan er inmiddels 15 zijn afgestudeerd. Voor de zomer van 2021 komen daar tientallen diploma’s bij; alle gediplomeerden hebben de garantie op een baan in een van de deelnemende organisaties.

Dankzij het uitbreiden van de opleiding tot verpleegkundige naar een BBL- en BOL-richting is het bovendien gelukt om veel zij-instromers te werven. Zij gaan in het BBL-traject meteen de praktijk in. ‘Het project loopt eind 2021 af, maar mensen die nu in opleiding zijn, kunnen hun traject gewoon afronden.’

Nieuwe opleiding Zorgprofessional

lScalda is gestart met de nieuwe opleiding  ZP niveau 3 en 4. ‘In deze opleiding worden de verworvenheden van de ZPO verwerkt’, vertelt Monica Roose. Zo gaan studenten na tien weken de praktijk in en wordt het profiel (3 of 4) pas gaandeweg bepaald. Bovendien kunnen zij het traject in hun eigen tempo afleggen: versneld of juist langzamer. En ze kunnen switchen tussen de niveaus. Ook het onderzoekend leren vormt onderdeel van de nieuwe opleiding. ZPO-bbl loopt door bij de zes zorgorganisaties.

Lees het hele artikel en meer op waardigheidentrots.nl