21 juli 2021

Met welke oplossingsrichtingen kunnen we het tekort aan medewerkers omlaag brengen? Om hier meer zicht op te krijgen heeft Viazorg samen met ABF Research meerdere scenario’s uitgewerkt waarmee het oplopen van het tekort voorkomen kan worden, of omlaag kan worden gebracht.