19 april 2021

In oktober 2021 starten HZ University of Applied Sciences, Scalda, ZAOS, het voortgezet onderwijs en het Deltaplan Zeeuwse zorgaanbieders in Vlissingen het nieuwe opleidingstraject Hybride Zorgopleider. Het opleidingstraject is bedoeld voor werkenden in de zorg die graag hun kennis willen overbrengen aan nieuw talent. Met dit unieke traject wordt de verbinding tussen theorie en praktijk in het Zeeuwse zorgonderwijs verder versterkt. Het uiteindelijke doel van het opleidingstraject is te zorgen voor meer praktijkervaring binnen het onderwijs én voor voldoende zorgopleiders in het Zeeuwse zorgonderwijs.

Hybride Zorgopleider

Met het oog op de toekomst wordt de verbinding tussen het onderwijs en de beroepspraktijk steeds belangrijker. Want actuele kennis en ervaringen brengen het onderwijs en de praktijk dicht bij elkaar. Op basis daarvan is het nieuwe opleidingstraject Hybride Zorgopleider vormgegeven. Het opleidingstraject is bedoeld voor werkenden in de zorg die graag hun kennis willen overbrengen aan nieuw talent. Een hybride zorgopleider is dus iemand die werkzaam is in zowel een zorgorganisatie als in het onderwijs. 

Het opleidingstraject

Het opleidingstraject Hybride Zorgopleider wordt als cursus aangeboden en heeft als doel cursisten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het onderwijs en hen te laten ondervinden welke rol daarin voor hen is weggelegd. De cursus is opgebouwd uit een laagdrempelig, flexibel en op maat gemaakt professionaliseringsprogramma. Het totale traject duurt acht maanden en bestaat uit 18 scholingsbijeenkomsten en 80 stage-uren. De cursus is opgebouwd uit twee fases: een basisdeel en een verdiepend deel. Het basisdeel omvat basiskennis en vaardigheden op onderwijskundig gebied én laat cursisten ervaring opdoen om didactisch verantwoord workshops, trainingen en gastlessen te verzorgen. Het verdiepende deel is een logisch vervolg op het basisdeel en geeft inzicht in onderwijskundige, didactische en pedagogische elementen die van invloed zijn op het onderwijsproces. Na het volgen van de totale cursus ontvangen cursisten het certificaat Hybride Zorgopleider.

Zorgorganisaties en onderwijsinstellingen

Het opleidingstraject is, naast dat het waardevol is voor de cursist, ook heel waardevol voor de zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Zorgorganisaties kunnen inspelen op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de ontwikkeling van medewerkers en het opleidingsklimaat binnen de organisatie. Zorgorganisaties krijgen toegang tot een netwerk van toekomstige vakmensen en het beroepsonderwijs. Én, studenten in de zorg worden nog beter voorbereid op de praktijk, doordat onderwijs samen met de praktijk wordt ontwikkeld. Binnen het onderwijs kan de hybride zorgopleider, als expert, van toegevoegde waarde zijn binnen een onderwijsteam om specialistische vakkennis over te brengen.

Werk jij al in de zorg? Kriebelt het om jouw vakkennis te delen met nieuw talent? Denk eens aan het onderwijs!

Nieuwsgierig geworden?

Geïnteresseerde zorgmedewerkers kunnen zich aanmelden voor het opleidingstraject Hybride Zorgopleider via hz.nl/hybridezorgopleider 

Op basis van een persoonlijk intakegesprek wordt gekeken naar de achtergrond en wensen van de zorgmedewerker. Vervolgens wordt bepaald of het opleidingstraject Hybride Zorgopleider hierop aansluit.