1 februari 2021

Nog te vaak stromen jongeren voortijdig uit, omdat zij een verkeerd beeld hebben van wat een studie- of beroep daadwerkelijk inhoudt. De Tmrrw app helpt jongeren om zich op een laagdrempelige manier te oriënteren op studie of werk via korte video’s van 15 tot 30 seconden. Door hen mee te laten kijken over de schouders van studenten en professionals die hun ervaringen delen, hun leer- en werkomgeving laten zien en vragen beantwoorden over hun werk of studie, krijgen jongeren een realistischer beeld van de studie en het beroep. 

Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. De app draagt bij aan de realistische beeldvorming voor iedereen die zich oriënteert op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. Een innovatieve stap in jongerenvoorlichting, die aansluit bij de doelgroep en waaraan alle zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig en kosteloos kunnen deelnemen en gebruik van kunnen maken.

Kansen voor de sector

Viazorg liet zich - samen met collega-werkgeversverenigingen en RegioPlus - uitgebreid informeren over de mogelijkheden, de haalbaarheid en kansen die de Tmrrw app kan bieden voor haar leden. Uit dit vooronderzoek bleek dat het initiatief uitstekend aansluit bij zowel de landelijke- als de regionale doelstellingen. Waaronder het zorgen voor een positief en realistische voorlichting en beeldvorming voor iedereen die zich oriënteert op leren en werken in Zorg en Welzijn, zodat zij weloverwogen kunnen kiezen voor werken en leren in onze sector.

Doelgroep nauw betrokken bij doorontwikkeling

Om de app zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelgroep worden scholieren en studenten nauw betrokken bij de doorontwikkeling en eens per twee weken uitgenodigd om in sprintreviews feedback te geven op de doorontwikkeling. Daarnaast is er een klankbordgroep vanuit aangesloten werkgeversverenigingen in Zorg en Welzijn die nauwlettend in de gaten houdt dat onze sector goed vertegenwoordigd wordt en dat er een realistisch en breed beeld wordt gegeven van de sector. Iedere professional of student kan eenvoudig zelf een bijdrage leveren. Je beantwoordt een set van vragen in afzonderlijke korte video's en kunt deze toevoegen aan de app. De video's worden voorafgaand aan publicatie gecheckt aan de hand van een opgesteld redactiestatuut. Dat maakt dat de app in korte tijd veel waardevolle content bevat voor de studiekiezer en bruikbaar is als promotiemateriaal voor de organisaties.

Bekijk de korte impressie over Tmrrw app in deze video (1 minuut)

Om te zien wat de achterliggende cijfers zijn en wat de Tmrrw app organisaties op kan leveren is de volledige versie (8 minuten) van de video ook te bekijken.

Meer weten en deelnemen? 

Ben je benieuwd naar wat de Tmrrw app voor jouw organisatie kan betekenen of welke bijdrage je kan leveren aan dit mooie initiatief? Neem dan contact met ons op via info@viazorg.nl