5 november 2020

Het coronavirus vraagt wederom veel van alle medewerkers en vrijwilligers in Zorg en Welzijn; de vraag naar (oud-) zorgmedewerkers is nóg urgenter geworden. Viazorg ondersteunt waar de personele nood het hoogst is. Ze koppelen (oud-) zorgmedewerkers die tijdelijk bij willen springen, aan zorgorganisaties die behoefte hebben aan extra personeel. En stellen hun tijd ter beschikking daar waar deze het hardst nodig is: voor de ondersteuning van de zorgorganisaties in de ‘crisis’ als gevolg van Covid 19.

Aanmelden bij behoefte aan extra ondersteuning

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen zorgorganisaties hun behoefte aan extra tijdelijke medewerkers doorgeven. Dit is ook de website waar (oud-) zorgprofessionals en studenten zich registreren om organisaties te helpen, die als gevolg van corona extra hulp nodig hebben. Voor spoedvragen is het regiocontactpunt bereikbaar op het telefoonnummer 06-57397856, ook in het weekend. De hernieuwde belangstelling hiervoor heeft ondertussen geleid tot meer dan 700 aanmeldingen en het aantal aanmeldingen stijgt nog steeds. Een klein gedeelte van de aanmeldingen gaat om zorgpersoneel, de rest zijn mensen die graag willen ondersteunen. Viazorg neemt met de ingeschreven ‘mensen contact op om hun mogelijkheden, kennis en ervaring in kaart te brengen, zodat eventuele matches gemaakt kunnen worden. Vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden via het regiocoördinatiepunt via: contactpunt@viazorg.nl.

‘Duty calls’

Ook werkgevers buiten de zorg kunnen een bijdrage leveren aan het overeind houden van de zorg. In heel veel bedrijven en organisaties werken mensen met een zorgachtergrond. Medewerkers die tijdelijk bij willen springen in zorgorganisaties waar de personele nood hoog is kunnen aan de slag via www.extrahandenvoordezorg.nl. Maar hebben daar vaak wel de medewerking van hun werkgever voor nodig. Viazorg roept werkgevers op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen: ‘duty calls’.

Gezamenlijk de continuïteit van zorg waarborgen 

“Er is een kans dat kandidaten qua profiel niet aansluiten bij wat zorgorganisaties zoeken. Daarom adviseren wij zorgorganisaties om flexibel en creatief om te gaan met het aanbod dat beschikbaar is. Mijn collega’s van Viazorg denken graag met zorgorganisaties mee om zo samen tot een creatieve werkbare oplossing te komen. Met elkaar proberen we de continuïteit van zorg te waarborgen."

"Kijk maar naar de mooie voorbeelden van het horecapersoneel van Amadore, dat is ingezet bij de centrale COVID-19 opvang in Ter Weel en apotheekmedewerkers uit Zeeuws-Vlaanderen die nu ondersteuning geven op de cohortafdeling van ZorgSaam. Wij krijgen veel telefoontjes van horecaeigenaren die personeel beschikbaar willen stellen, dit kan enorm helpen en we hopen dat de zorgorganisaties hier gebruik van gaan maken. Ze kunnen dit aangeven bij ons zodat wij kunnen koppelen.” aldus Andjenie Hanoeman woordvoerder van Viazorg.

Centraal Zeeuwse cohortafdeling in Ter Weel

Medio augustus is het initiatief in gang gezet om nieuwe besmette personen te isoleren om zo de zorg ook beter te kunnen inrichten: een centrale Zeeuwse cohortafdeling in de Veste in Goes. Zowel mensen die na een ziekenhuisopname zorg nodig hebben als mensen die niet naar het ziekenhuis hoeven maar wel zorg nodig hebben die thuis niet gegeven kan worden, worden hier opgenomen. Maar ook ouderen uit verpleeghuizen om te voorkomen dat de hele afdeling in quarantaine moet. De zorg voor covid besmette mensen is erg intensief, het is daarom efficiënter om deze te bundelen. Het centrum wordt bemand door personeel van de organisaties Allévo, SVRZ, WVO Zorg, Ter Weel, Zorgstroom en ZorgSaam. Viazorg coördineert deze inzet. Deze samenwerking is tot stand gekomen vanuit het tactisch team dat namens de zorgorganisaties de zorg rondom Covid-19 organiseert. 

Naast onze ondersteuning aan zorg- en welzijnsorganisaties, werkt Viazorg actief samen met diverse partijen om de extra inzet van goede mensen in deze hectische periode maximaal te faciliteren. Zo zijn we bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van de Nationale Zorgklas en werken we samen met organisaties in de regio aan de bemensing van regionale cohortafdelingen. De Nationale Zorgklas is een landelijk initiatief om op verantwoorde wijze via een versneld leertraject extra hulpkrachten voor te bereiden op werken in de zorg. Nu en in de toekomst.

 

Meer informatie of vraag/aanbod aanmelden? Kijk dan op viazorg.nl/regiopunt