Stichting Viazorg verandert door het coronavirus tijdelijk de dienstverlening en vormt het Regiocoördinatiepunt voor zorg & welzijn in Zeeland. Bij de ondersteuning die we aanbieden vormt de vraag van zorg- en welzijnsorganisaties het uitgangspunt. We gaan vraag en aanbod naar personeel en vrijwilligers verbinden en dienen als informatiepunt voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen in dit proces. We stellen onze tijd ter beschikking daar waar deze het hardst nodig is: voor de ondersteuning van de zorgorganisaties in de ‘crisis’ als gevolg van Covid-19.

Corona afbeelding

LET OP! De informatie op deze pagina is specifiek bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties. Andere belangstellenden verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Coronabanen

De meest recente berichten over het coronavirus

Nieuwsbrieven Centraal Zeeuwse cohortafdeling

Inventarisatie vraag organisaties

Inventarisatie aanbod medewerkers

Vrijwilliger worden bij het Rode Kruis

Kwaliteit en crisisscholing

Vragen en antwoorden

 

Corona

Contactgegevens Regiocoördinatiepunt Zeeland

E-mail: contactpunt@viazorg.nl 
Telefoonnummer: 06-573 97 856