LET OP! De informatie op deze pagina is specifiek bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties. Andere belangstellenden verwijzen wij naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Corona afbeelding

 

Stichting Viazorg verandert door het coronavirus tijdelijk de dienstverlening en vormt het Regiocoördinatiepunt voor zorg & welzijn in Zeeland. Bij de ondersteuning die we aanbieden vormt de vraag van zorg- en welzijnsorganisaties het uitgangspunt. We gaan vraag en aanbod naar personeel en vrijwilligers verbinden en dienen als informatiepunt voor de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen in dit proces. We stellen onze tijd ter beschikking daar waar deze het hardst nodig is: voor de ondersteuning van de zorgorganisaties in de ‘crisis’ als gevolg van Covid-19.

 

De meest recente berichten over het coronavirus

Inventarisatie vraag organisaties

Inventarisatie aanbod medewerkers

Vrijwilliger worden bij het Rode Kruis

Kwaliteit en crisisscholing

Vragen en antwoorden

 

Corona

Contactgegevens Regiocoördinatiepunt Zeeland

E-mail: contactpunt@viazorg.nl 
Telefoonnummer: 06-573 97 856