27 oktober 2020

Het Regionaal Extra handen punt ontvangt steeds meer aanvragen van zorgorganisaties voor de inzet van extra personeel. Ook is er steeds meer personeel nodig voor de centrale cohort afdeling. Helaas zijn er vanuit het bestaande bestand van Extra handen voor de Zorg weinig mensen meer beschikbaar.

We zien een kans in het gericht benaderen van groepen om het Extra handen bestand aan te vullen. Hiervoor willen we een beroep doen op de bestaande netwerken van jullie als organisaties. Het verzoek is dan ook om bijgaande oproep te delen onder medewerkers, gepensioneerden, oud stagiaires, oud medewerkers, kortom iedereen binnen jullie netwerk met ervaring (maar ook zonder ervaring!), waar mogelijk een beroep op kan worden gedaan. Aanmelden zorgpersoneel gaat via extrahandenvoordezorg.nl.

We willen het aanbod concentreren in het Extra handen bestand, zodat iedere organisatie, daar waar nodig, een beroep op deze Extra handen kan doen.

Is er binnen de organisatie behoefte aan Extra handen? Dien deze aanvraag dan in via de website extrahandenvoordezorg.nl. Het proces wordt hier weergegeven.

Bekijk de volledige memo.

Vragen?
Dan kan er altijd contact opgenomen worden met het Regionaal Extra handen punt via contactpunt@viazorg.nl
of 06-57397856.