27 augustus 2020

Bij de eerste uitbraak van Covid-19 in het voorjaar kon er via Extra handen voor de zorg een beroep gedaan worden op extra medewerkers. Half mei bleek dat alle direct inzetbare mensen inmiddels zijn ingezet. Momenteel kunnen vragen van met name verpleeghuizen die met een uitbraak te maken hebben, niet meer aan extra personeel geholpen worden via Extra handen voor de zorg.

Sinds vorige week is daarom een nieuw initiatief in gang gezet om nieuwe besmette personen te isoleren om zo de zorg ook beter te kunnen inrichten: een centrale Zeeuwse cohortafdeling in de Veste in Goes. Het centrum is opgezet als tijdelijke extra zorgcapaciteit voor nieuwe cliënten met corona. Zowel mensen die na een ziekenhuisopname zorg nodig hebben als mensen die niet naar het ziekenhuis hoeven maar wel zorg nodig hebben die thuis niet gegeven kan worden, worden hier opgenomen. Het centrum wordt bemand door personeel van de organisaties Allévo, SVRZ, WVO Zorg, Ter Weel, Zorgstroom en ZorgSaam. Viazorg coördineert deze inzet. Deze samenwerking is tot stand gekomen vanuit het tactisch team dat namens de zorgorganisaties de zorg rondom Covid-19 organiseert. 
 
Meer informatie? Neem dan contact op met Anky de Bakker. Mail naar contactpunt@viazorg.nl of bel (0113) 25 00 73.