2 juli 2020

De regionale werkgeversorganisaties, Sigra, VBZ Kam, Viazorg en ZorgZijn Werkt, hebben de handen ineen geslagen om deze Schijnwerper te schrijven met daarin een greep van mooie regionale voorbeelden en de ‘do’s’ van toekomstgericht opleiden. De Schijnwerper heeft als doel anderen te inspireren en aan te zetten tot nieuwe initiatieven.

Zorg- en welzijnsorganisaties spanden zich de afgelopen jaren flink in om meer mensen op te leiden. In de afgelopen 7 jaar is er nog nooit zoveel instroom geweest in de zorg- en welzijnsopleidingen in de regio. Er is echter niet alleen meer, maar ook anders opgeleid. Er zijn nieuwe wegen verkend en regionale samenwerkingsverbanden ontstaan. 

Schijnwerper 2020

De thema’s die behandeld worden, zijn:

1.           Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeland

2.           Versterken leer- en werkklimaat

3.           Anders begeleiden

4.           Modulair of verkort opleiden, flexibel en op maat

5.           Werkplekleren: leren geïntegreerd in de praktijk

6.           Gebruikmaken van technologie

7.           Interprofessioneel leren voor integrale zorg

8.           De do’s van toekomstgericht opleiden