30 maart 2020

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom.

Zorginstellingen die gebruik willen maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus, kunnen het volgende doen:

  1. Ga naar www.extrahandenvoordezorg.nl
  2. Vul het formulier in waarin u onder meer aangeeft aan welke extra personele ondersteuning uw zorginstelling behoefte heeft en/of al heeft aangetrokken. Dit formulier wordt automatisch doorgeleid naar een contactpunt in uw regio die contact met u zal opnemen.
  3. Als uw organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als uw subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kunt u alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie.
  4. Zorginstellingen die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject.

     

Zorgorganisaties die al een opleidingsproject voor tijdvak 4 van SectorplanPlus hebben ingediend hoeven nu niets te doen en kunnen op een later moment de bijdrage binnen hun opleidingsproject registreren. Zorgorganisaties die geen opleidingsproject voor tijdvak 4 hebben lopen worden in staat gesteld ook gebruik te maken van SectorplanPlus. Hiervoor hoeven ze nu zelf ook niets te doen anders dan de professionals die bij willen springen daadwerkelijk inwerken en inzetten.

Dit zal op een voor die instellingen zo administratief eenvoudig en simpel mogelijke manier plaats vinden. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen met aanmelding voor tijdvak 4 van SectorplanPlus zodat alle organisaties in Zorg en Welzijn zich de komende periode volledig kunnen richten op het verlenen van zorg.

Het is daarom belangrijk dat organisaties via het hiervoor ontwikkelde formulier laten weten aan welke extra personele ondersteuning zij behoefte hebben. Voor organisaties die in tijdvak 4 nog niet hebben aangevraagd en geen extra ondersteuningsvraag hebben, maar waar interne scholing wel noodzakelijk is, geldt dat zij dit kunnen melden via de SectorplanPlus-projectleider in hun regio.

Voor Zeeland kan dat via sectorplanplus@viazorg.nl