19 september 2019

Deze zomer hebben RegioCoöp en VWS hard gewerkt om het registreren binnen SectorplanPlus te vereenvoudigen. Dit heeft ertoe geleid dat vanaf heden niet langer een deelnemersverklaring hoeft te worden ingediend voor aangevraagde trajecten. Een aanzienlijke verlichting voor werkgevers die gebruik maken van de subsidieregeling SectorplanPlus.

Om subsidie voor SectorplanPlus aan te vragen, moeten werkgevers gegevens van deelnemers in het systeem uploaden. In het kader van AVG is het verplicht de betreffende deelnemers hiervan op de hoogte te stellen. Tot nu toe werd van werkgevers gevraagd dit aan te tonen via een zogenaamde deelnemersverklaring die, ondertekend door de betreffende deelnemer, in het systeem werd geüpload.

Voor de zomer zijn diverse partijen bij elkaar gekomen om te kijken hoe de administratielast die een regeling als SectorplanPlus nu eenmaal met zich meebrengt, tot een minimum beperkt kan worden. Daaruit bleek dat het uploaden van de deelnemersverklaring voor werkgevers veel extra last met zich mee bracht. RegioCoöp en VWS hebben onderzocht of er een eenvoudiger alternatief voor deze verklaring mogelijk is, wat uiteindelijk het geval bleek te zijn. Wel was hiervoor nog een technische aanpassing van het portal nodig, waar afgelopen weken hard aan is gewerkt.

Vanaf heden kan, voor alle registraties en voor alle tijdvakken, worden volstaan met een verklaring van de werkgever dat deze de deelnemer heeft geïnformeerd. Met deze verklaring wordt de deelnemersverklaring automatisch gegenereerd en afgevinkt. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor het informeren van de werknemer direct bij de werkgever gelegd, wat behoorlijk scheelt in de administratieve verantwoording.

Vanuit de bijeenkomst voor de zomer is nog een aantal opties genoemd om de administratieve druk te verminderen. RegioCoöp en VWS bekijken ook deze opties op haalbaarheid en zullen, zodra nieuwe verbeteringen zijn doorgevoerd, dit kenbaar maken via www.sectorplanplus.nl.