19 augustus 2019

Viazorg zet sinds 2014 ambassadeurs in om leerlingen op het voortgezet onderwijs te enthousiasmeren over leren en werken in zorg en welzijn. Op dit moment beschikt Viazorg niet meer over voldoende ambassadeurs waardoor het geven van een boost aan dit project nodig is. CNV Jongeren biedt de mogelijkheid aan te sluiten bij het landelijke initiatief Ambassadeurs van de Zorg. Graag informeren we je hierover om vervolgens ook jouw mening te vragen over deelname aan dit initiatief.

Deze oproep is op 12 augustus verzonden naar de HR-adviseurs van bij Viazorg aangesloten organisaties

Een belangrijke activiteit
In de bestuurdersbijeenkomst ‘Deltaplan Zeeuwse Arbeidsmarkt zorg en welzijn’ van 1 juli jl. is door de bestuurders van de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties onderschreven dat de inzet van ambassadeurs ook komende jaren een belangrijke activiteit blijft om meer nieuwe studenten te werven voor de zorg- en welzijnsopleidingen in Zeeland. Ambassadeurs worden ingezet voor de imagoversterking van de sector, zijn als geen ander in staat om anderen te enthousiasmeren voor een baan in zorg en welzijn én een carrière binnen jouw organisatie.

Op dit moment beschikt Viazorg niet meer over voldoende ambassadeurs om aan de vraag te kunnen voldoen en het programma is aan vernieuwing toe. Het is dus hard nodig een boost te geven aan het ambassadeursproject in Zeeland.

Ambassadeurs van de zorg
Sinds februari 2019 is CNV jongeren gestart met het landelijke initiatief Ambassadeurs van de Zorg en laat met dit project toekomstige studenten op het vmbo en havo zien hoe divers, waardevol én leuk het werken in de zorg- en welzijnssector kan zijn. Dit doen zij door enthousiaste jongeren, tussen de 17 en 30 jaar, op een professionele manier hun verhaal te laten vertellen. Deze Ambassadeurs van de Zorg kunnen studenten of werkenden zijn en worden hier speciaal voor getraind. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS, als onderdeel van het Actieprogramma Werken in de Zorg.

Resultaten schooljaar 2018-2019
Afgelopen schooljaar zijn meer dan 100 klassen bezocht met in totaal circa 2.750 leerlingen. Na afloop van de voorlichtingen gaf bijna de helft van de ondervraagde scholieren (47,1%) aan enthousiaster te zijn over het werken in zorg en welzijn en weet 73% van de scholieren door de voorlichting beter wat de sector inhoudt. Daarnaast heeft 74,8% een beter beeld van de carrièremogelijkheden binnen zorg en welzijn.

Unieke kans
Viazorg is enthousiast over dit initiatief van CNV Jongeren en ziet dit als een unieke kans om zo het ambassadeurschap binnen Zeeland een extra impuls te geven. Deelnemers volgen vier professionele trainingen, waarvan één landelijk en (bij voldoende aanmeldingen) drie in de regio Zeeland. Deelnemers blijven altijd onderdeel van het project Ambassadeurs van de Zorg wat betekent dat deelname aan de kick-off, de landelijke terugkomdag en het eindevent (centraal in het land) verplicht zijn.

Voordelen van aansluiten bij Ambassadeurs van de Zorg

  • Samenwerking zorgt voor een eenduidig aanbod van ambassadeurs en voorkomt dubbel werk
  • Planning en organisatie van trainingen en voorlichtingen wordt gedaan door CNV Jongeren
  • Naast ambassadeurs worden ook influencers getraind waardoor jongeren zowel offline als online worden geënthousiasmeerd
  • Ambassadeurs ontvangen van CNV Jongeren een vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur en een reiskostenvergoeding

Meer informatie
Meer informatie vind je in de wervingsflyer. En op deze infographic staan de resultaten van schooljaar 2018-2019.
Nog vragen? Neem contact op met Lisa van Wijnen of Tamar Duivewaarde van Viazorg: 0113 - 25 00 73.