11 juli 2019

Bio Base Europe Training Center, Mad Science en Huis van de Techniek organiseren op 4 en 5 oktober het 2e Science Festival. Het festival richt zich met name op jongeren. Verschillende bedrijven laten zien wat het belang is van wetenschap en techniek. Een mooie kans om ook vanuit de zorgsector de jongeren te laten zien en ervaren met welke technieken de sector werkt en zich steeds verder ontwikkeld.

Het Science Festival sluit aan bij de activiteiten van het landelijke ’Weekend van de Wetenschap’ waar honderden bedrijven, musea, laboratoria en universiteiten hun deuren open zetten voor het publiek.

Jongeren

De primaire doelgroep zijn de jongeren in de bovenbouw van havo en vwo. Het gaat om een groep van ongeveer 1.000 leerlingen die voordat ze gaan studeren kennismaken met de kansen en uitdagingen die er zijn in het regionale bedrijfsleven. Met de VO-scholen zijn afspraken gemaakt dat de leerlingen dit programma mogen opnemen in hun studie-dossier en dat de leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen. 

 Programma

Het programma voor de leerlingen havo/vwo vindt plaats op vrijdag 4 oktober. Deelnemende organisaties zijn ook uitgenodigd om zaterdag 5 oktober voor een breed publiek te laten zien welke hoogwaardige werkgelegenheid er in de regio is.

 Dit nieuwsbericht is bedoeld om te inventariseren welke organisaties medewerking willen verlenen aan het volgende programma:

4 oktober

·         Vrijdagmiddag, bedrijfsbezoek: jongeren schrijven zich in voor het bedrijfsbezoek. De bussen vertrekken om 14.00 uur vanaf Bio Base Europe.

·         Vrijdagavond, Lezingen en/of workshops: bij het Bio Base Europe Training Center.

·         Vrijdagmiddag- en avond presentaties van ‘high tech’ apparatuur en vindingen.

 5 oktober

·         Zaterdagmiddag 10.00-15.00 uur: Activiteiten voor een breed publiek met onder andere Mad Science die jongeren allerlei wetenschappelijke en pseudo-wetenschappelijke proefjes laat doen om kennis te maken met wetenschap en techniek. 

Met het oog op het dekken van de onvermijdbare externe kosten vraagt de organisatie iedere deelnemende organisatie een garantie-toezegging van maximaal €350,- euro (excl. BTW). Deze zullen uitsluitend worden aangewend voor externe kosten zoals voor de keynote-spreker en communicatie-kosten. Bij de verrekening (achteraf) zal ook een overzicht van de gemaakte kosten worden gevoegd. Bedrijven die daarnaast een verhoogde zichtbaarheid willen tijdens het Science Festival kunnen contact opnemen met Huis van de Techniek om de mogelijkheden te bespreken.

Ook een lezing, workshop of een kijkje in de keuken organiseren? Meld je dan uiterlijk 9 augustus aan via deze link: Aanmelden Science Festival 2019

Voor meer informatie over het Science Festival kun je contact opnemen met: d.schipper@huisvandetechniek.nl