15 juli 2019

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn. De subsidie van SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.

Bekijk de laatste stand van zaken rondom SectorplanPlus in onderstaande infographic over tijdvak 3.  
 
Infographic Sectorenplanplus