6 juni 2019

Er is een nieuw artikel geplaatst op 'Arbeidsmarkt in beeld' met interessante informatie over de arbeidsmarkt in Zeeland.

In het artikel wordt een samenvatting gegeven van het halfjaarlijkse rapport  De Zeeuwse arbeidsmarkt: Aanbod en vraag in Zeeland: Periodieke publicatie van de huidige stand van zaken en de knelpunten en is opgesteld door de ZB| Planbureau over de arbeidsmarkt in Zeeland. 

In deze publicatie zijn de in maart 2019 meest actuele cijfers van de Zeeuwse arbeidsmarkt bij elkaar gebracht. Het eerste hoofdstuk gaat in op het arbeidsaanbod. Hier worden de potentiële beroepsbevolking, de arbeidsparticipatie en werkloosheid in beeld gebracht. Hoofdstuk twee gaat over de arbeidsvraag, oftewel de werkgelegenheid. Het aantal en soort banen worden toegelicht, alsmede vacatures en de pendel. Hoofdstuk drie bespreekt de verschillen tussen arbeidsvraag en aanbod. Hierbij wordt de spanningsindicator van het UWV als leidraad gebruikt om de knelpunten te duiden. Het laatste hoofdstuk is een vooruitblik op het aankomende jaar.