5 februari 2019

Het staat vast al in je agenda: 11 tot en met 16 maart 2019 is de 7e Week van Zorg en Welzijn. Deze week is hét moment om te laten zien wat werken en leren in zorg en welzijn inhoudt. En in het bijzonder wat de professionals in jouw organisatie dagelijks doen: met hart en ziel werken in zorg en welzijn!

Anders dan voorgaande jaren richten we ons in 2019 nadrukkelijk op zij-instromers, herintreders en pas-afgestudeerden. De Week van Zorg en Welzijn is voor mensen dé mogelijkheid om op een laagdrempelige en dynamische manier kennis te maken met werken in onze sector. En voor jouw organisatie is het dé kans om gemotiveerde kandidaten te leren kennen.

Doe ook mee!

Overzicht activiteiten
Voor onze regio maken we graag een totaaloverzicht van deelnemende organisaties en aangeboden activiteiten voor op onze website, buitenom het festival Dare2Care. Dit overzicht komt ook op de landelijke website te staan op weekvanzorgenwelzijn.nl.

Meld via onderstaande button je locatie en activiteit(en) aan die je tijdens de WZW (buitenom het festival) organiseert.

Wellness vouchers 
Ook dit jaar worden er weer Wellness vouchers aangeboden voor medewerkers in de sector. Deze vouchers worden onder de aangesloten organisaties naar rato verdeeld. Uiterlijk eind februari kun je deze in de bus verwachten.

Gadgets bestellen 
Ook kunnen er nog gadgets voor de WZW besteld worden via deze website: weekvanzorgenwelzijnpromo.nl