5 november 2018

In de periode mei-juni 2018 is door AZW (Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) een telefonische enquête afgenomen onder 1.150 werkgevers in de sector Zorg en Welzijn over het HRM-beleid van de organisaties.

Het onderzoek is uitgevoerd op concernniveau. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) de vraag naar personeel, (2) knelpunten in het personeelsbeleid, (3) werkdruk (4) agressie en geweld, (5) technologische ontwikkelingen, (6) scholing en (7) strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties.

Klik hier om de rapportage te downloaden