20 november 2018

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers (arbeidsorganisaties) in zorg en welzijn.

Met de subsidie kan een extra impuls worden gegeven aan het opleiden van nieuwe medewerkers. Deze opleidingen moeten een bijdrage leveren aan de aanpak van de tekorten op de regionale arbeidsmarkt. Daartoe moeten ze gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers, om- of opscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing of de scholing van praktijk/werkbegeleiders.

Subsidie uit het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 op basis van cofinanciering via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tijdvakken beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de scholingsactiviteiten gericht op instroom voor het SectorplanPlus heeft het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 330 mln. gereserveerd.

Vanaf 3 december bieden regionale werkgeversorganisaties de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor opleidingstrajecten ten behoeve van het derde tijdvak. In totaal komt voor dit tijdvak ten minste € 95 mln. beschikbaar. Over de verdeling van de middelen over de sectoren wordt door het ministerie van VWS een besluit genomen op basis van het totale overzicht van ingediende aanvragen zoals dat door de regionale werkgeversorganisaties aan VWS wordt voorgelegd. 

De aanvraagperiode voor het derde tijdvak loopt van 3 december 2018 tot en met 21 december 2018.

Om deel te kunnen nemen in het derde tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Arbeidsorganisaties die zich reeds in het 1e en/ of 2e tijdvak hebben geregistreerd kunnen vanaf 3 december direct inloggen, enkele basisgegevens controleren en aanvullen en één of meer nieuwe aanvragen (opleidingsprojecten) indienen. Vanaf die datum kunnen ook nieuwe aanvragers zich registreren (account aanmaken). Na het invullen van enkele accountgegevens kunnen ook nieuwe aanvragers vervolgens één of meer aanvragen (opleidingsprojecten) indienen.

In het derde tijdvak hoeven verpleeghuizen hun aanvraag, in tegenstelling tot in tijdvak twee, niet meer van tevoren ter advies voor te leggen aan het Zorgkantoor. Daarmee komt het adviesrapport te vervallen. Wel wordt achteraf getoetst of de ingediende opleidingsprojecten voor dit tijdvak in lijn zijn met het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg.

Andere wijzigingen ten aanzien van tijdvak twee zijn de toevoeging van oriëntatiebanen, waardoor werkgevers die ter oriëntatie werknemers aannemen hier ook subsidie voor aan kunnen vragen, een aantal nieuwe opleidingen dat is toegevoegd en een verfijning van opleidingen die betrekking hebben op het trainen en opleiden van deelnemers middels langdurige trajecten.

Kijk voor het volledige programma van eisen voor tijdvak 3 op www.sectorplanplus.nl. Op deze website kunnen van 3 tot en met 21 december 2018 ook de aanvragen worden ingediend. 

Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. Partijen streven naar een afhandeling hiervan op uiterlijk 15 februari 2018, zodat de subsidietoekenning in de tweede helft van februari bekend kan worden gemaakt.