9 oktober 2018

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het actieprogramma 'Werken in de Zorg'. De eerste resultaten van het programma Werken in de Zorg zijn bemoedigend. Dat zegt minister van VWS Hugo de Jonge op zijn Facebookpagina. Het Zeeuwse Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) platform wordt twee keer benoemd, evenals de pilot in Walcheren met pro/vso leerlingen om de aansluiting te organiseren tussen het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, de gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg.

In een uitgebreide Kamerbrief geeft hij een update over de voortgang van het actieprogramma ‘Werken in de zorg’. Dit programma is broodnodig volgens de minister want: ‘We staan voor een flinke opgave. Als we niets extra of anders gaan doen, dreigt eind 2022 een tekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers binnen zorg en welzijn.’

Het actieprogramma bestaat uit drie actielijnen:

1. Meer kiezen voor de zorg. Onder meer de landelijke wervingscampagne Ik Zorg, die dit najaar start, maakt hier deel van uit.

2. Beter leren in de zorg, dit gaat met name over het oplossen van het tekort aan stage- en opleidingsplekken. Voor het opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel wordt in elk geval gezorgd voor kostendekkende financiering, laat het ministerie weten.

3. Met het project Anders werken in de zorg, wil het ministerie medewerkers met kleine contracten onder andere stimuleren om meer uren te gaan werken. Veel medewerkers willen dat ook wel, maar vaak komt het niet van de grond omdat de uren niet goed op elkaar aansluiten. Het ministerie wil dat organisaties daarover in gesprek gaan met de medewerkers en beter aansluiten bij hun wensen, zodat er een beweging op gang komt om meer uren te werken.

Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio’s met de regionale actieplannen aanpak tekorten (RAAT). Er wordt in elk actieplan een analyse van de regionale opgave gemaakt, ambities worden neergezet en acties worden afgesproken om deze ambitie te realiseren. Dat gebeurt door zorginstellingen in nauwe samenwerking met het onderwijs en met andere belangrijke partners zoals overheden, zorginkopers en niet te vergeten medewerkers zelf.

Zeeland

In de kamerbrief komen twee initiatieven uit Zeeland specifiek aan bod. In Zeeland heeft Scalda een platform voor loopbaanoriëntatie en beroepskeuze ontwikkeld. Dit innovatieve platform geeft jongeren een overzicht van alle lessen en activiteiten die organisaties aanbieden omtrent loopbaanoriëntatie."Aan jou hebben we wat" hoort daar natuurlijk ook bij. Werkgevers hebben eveneens toegang tot het platform. Vooralsnog doen alle vmbo- en mbo-scholen mee; het komende jaar breidt het platform uit naar havo/vwo-scholen en de Hogeschool Zeeland en worden alle scholieren in Zeeland bereikt.

Daarnaast worden momenteel in de regio’s Arnhem, Amsterdam en Walcheren pilots ontwikkeld om de aansluiting te organiseren tussen het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, de gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. De eerste pilot gaat in oktober op Walcheren van start. De uitkomsten van de pilots worden landelijk verspreid.

Lees hier meer over de kamerbrief. 

 

Bron: https://www.nursing.nl/ / Rijksoverheid.nl