25 oktober 2018

Zeeuwse bestuurders van zorgorganisaties in het sociaal domein besloten twee projecten in het leven te roepen om de arbeidsmarktkrapte te lijf te gaan: het Meerjaren Strategisch Opleidingsplan (MJSOP) en Traineeship binnen vier domeinen. Viazorg neemt het projectleiderschap op zich met Inge Umbgrove als projectleider. Beide projecten zijn inmiddels van start gegaan met de inbreng van enthousiaste werkgroepleden. 

Wat houdt het project Traineeship binnen vier domeinen precies in? “Pas afgestudeerden hbo Social Work krijgen de kans om een tweejarig traineeship te volgen verdeeld over de vier domeinen jeugdzorg,  gehandicaptenzorg, GGZ en maatschappelijk werk”, legt Inge uit. “Ze volgen vier keer een traineeship van een half jaar binnen een organisatie in het sociaal domein. Ze kunnen op deze manier snuffelen aan wat ze leuk vinden en ze krijgen bovendien na afloop van hun traineeship baangarantie. In de huidige situatie is het verloop te hoog. Als afgestudeerden nu voor een richting kiezen waar ze op stuk lopen, loop je het risico om deze mensen kwijt te raken voor de hele zorgsector. Met dit project streven wij ernaar deze doelgroep binnen de sector te behouden.”

Binnen het project MJSOP onderzoeken de deelnemende organisaties voor welke trainingen en opleidingen gezamenlijk opgetrokken kan worden. Zo maken we gebruik van elkaars expertise en hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Zo kunnen we het aanbod in trainingen en opleidingen voor de zorgmedewerkers vergroten waardoor zij zich zowel op persoonlijk vlak als als professioneel nog meer kunnen ontwikkelen. Hiermee willen we de medewerkers geboeid houden voor onze sector.