Een evenwichtige arbeidsmarkt voor zorg en welzijn wordt vooral bereikt door een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties. In Zeeland is al jaren een goed samenwerkingsklimaat aanwezig. Sinds 2014 is deze samenwerking neergelegd in het Afsprakenkader 'Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn in Zeeland'.
 

onderwijs
Het Afsprakenkader sluit aan bij het beleid van het Ministerie van OCW dat gericht is op: 
•    Kwalitatief beter en vooral uitdagender beroepsonderwijs
•    Beroepsonderwijs dat beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt
•    Onderwijsorganisaties, leerbedrijven en lokale overheden trekken (regionaal) samen op. 

Het regionaal netwerk Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn in Zeeland kent een overlegstructuur op strategisch niveau (de FluenZ Adviesraad) en op uitvoerend niveau (OZO Zeeland). Beroepsonderwijs, zorgorganisaties en op uitnodiging lokale overheden ontmoeten elkaar daar periodiek om de afspraken te vertalen in concreet beleid en uitvoering die door alle partijen wordt ondersteund. 

Downloads